Sandskädda - Gustav Yxell

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2019-06-20
uppdaterad: