Färna - Gustav Yxell

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask/maggot
fångstdatum:2019-06-01
uppdaterad: