Stäm - Håkan Schyllander

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:70
längd:20
fångstplats:Aspen (lerum)
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-21
uppdaterad:2019-07-21 16:17:11