Öring - Moa Maripuu

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Ellösefjården
metod:
bete:
fångstdatum:2018-06-27
uppdaterad: