Slätvar - Gustav Yxell

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Frilina
bete:Sandmask
fångstdatum:2019-08-25
uppdaterad:2019-08-31 14:37:04