Björkna - Mats Svensson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan Grästorp
metod:Mete
bete:Maggoto
fångstdatum:2019-04-21
uppdaterad: