Blågylta - Jerker Vinterstare

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:290
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-01
uppdaterad: