Gös - Linus Wetterström

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1025
längd:52
fångstplats:Ätran
metod:Bottenmete
bete:Mört
fångstdatum:2020-08-29
uppdaterad: