Gädda - Linus Wetterström

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:400
längd:30
fångstplats:Helgasjön
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2014-10-29
uppdaterad: