Pigghaj - Kjell Svensson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:5000
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsmete
bete:Bläckfisk
fångstdatum:1998-06-25
uppdaterad:2014-05-28 21:21:16