Id - Ulf Noreman

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3348
längd:61
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2012-10-20
uppdaterad:2014-06-23 08:08:08