fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreIris Sundgren720RosenlundskanalenSpinnfiskeJiggInfo
FärnaIris Sundgren100RosenlundskanalenFlötmeteMaggot Info
FärnaAnton BerglundRosenlundskanalenInfo
SkrubbskäddaIris Sundgren550Rosenlundskanalen Bottenmete Räka Info