foto: Patrik Andersson

Sandstubb - Patrik Andersson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Snäcka
fångstdatum:2009-09-29
uppdaterad: