fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreMarkus Lundgren1960Info
AbborreMagnus Durell1680Info
AbborreDaniel Ståhl1436MeteMörtInfo 📷
AbborreLars Kraemer1380Info
AbborreTobias Helldal1350PimpelBalanspirk Nilsmaster Info 📷
AbborreRoger Svensson1175Info
AbborreLisa HjelmInfo
AbborreNicklas KolbeckInfo
AbborreMoa HollstenJiggfiske Från BåtJiggInfo
AbborreArvid EnemarInfo
AbborreLars ÖrnskovInfo
AbborreJulius Jarving OhlssonInfo
AbborreChristian NilssonInfo
AbborreVilma ÖrnskovInfo
AbborreNellie OttossonInfo
AbborreRobert AnderssonInfo
AbborreLudwig EssénInfo
AbborreMoa MaripuuInfo
AbborreAnders HenrikssonInfo
AbborrePelle HjelmInfo
AbborrePeter NilssonInfo
AbborreHG KarlssonInfo
AbborreCalle HjelmInfo
AbborreJamie AnderssonInfo
AbborreBen AgeliiInfo
AbborreMelker DurellInfo
AbborreMikael HjelmInfo
AnsjovisMartin ÖdmarInfo 📷
AspJohnny Priore5950SpinnInfo 📷
AspLudwig Essén4850Info
AspAndreas Schild4200DragInfo
AspPatrik Andersson4050SpinnfiskeSkeddragInfo 📷
AspSimon Johannesson3900Info
AspAdam Alexanderssson3100DragInfo
AspHasse Lindqwist2900Info
AspRoger Svensson300Info
AspRasmus BäcklundInfo
AspMikael HjelmInfo
AspBen AgeliiInfo
AspCalle HjelmInfo
AspLars ÖrnskovInfo
AspLisa HjelmInfo
AspRobert AnderssonInfo
AspPelle HjelmInfo
AspAndreas EkfeldtInfo
AspPeter NilssonInfo
Atlantisk bonitoMarkus Lundgren1960Info
Atlantisk bonitoRobert Andersson1560BiltemavobblerInfo
Atlantisk bonitoMagnus Durell1430Info
Atlantisk bonitoMelker Durell1140Info
Atlantisk bonitoPeter NilssonInfo
Atlantisk bonitoTobias HelldalInfo
Atlantisk bonitoVilma ÖrnskovInfo
Atlantisk bonitoMikael HjelmInfo
Atlantisk bonitoAndreas EkfeldtInfo
Atlantisk bonitoLars ÖrnskovInfo
Atlantisk bonitoNicklas KolbeckInfo
Atlantisk bonitoCalle HjelmInfo
BenlöjaRoger Svensson60Info
BenlöjaMagnus Durell20Info
BenlöjaMarcus BergqvistInfo
BenlöjaJamie AnderssonInfo
BenlöjaRobert AnderssonInfo
BenlöjaMarc WestrinInfo
BenlöjaLars ÖrnskovInfo
BenlöjaRoger HellstenInfo
BenlöjaMikael HjelmInfo
BenlöjaPelle HjelmInfo
BenlöjaAnders HenrikssonInfo
BenlöjaRasmus BäcklundInfo
BenlöjaAndreas EkfeldtInfo
BenlöjaLars KraemerInfo
BenlöjaAnders LiljaInfo
BenlöjaSimon JohannessonBrödInfo
BenlöjaNicklas KolbeckInfo
BenlöjaArvid EnemarInfo
BenlöjaBen AgeliiInfo
BenlöjaHugo LiljaInfo
BenlöjaJulius Jarving OhlssonInfo
BenlöjaMarkus LundgrenInfo
BenlöjaNellie OttossonInfo
BenlöjaPatrik AnderssonFlötmeteMaskInfo 📷
BenlöjaLudwig EssénInfo
BenlöjaLisa HjelmInfo
BenlöjaSimon Abrahamsson NorénInfo
BenlöjaPeter NilssonInfo
BenlöjaChristian NilssonInfo
BenlöjaMelker DurellInfo
BenlöjaCalle HjelmInfo
BenlöjaMoa HollstenInfo
BenlöjaTobias HelldalInfo
BenlöjaVilma ÖrnskovInfo
BenlöjaJerker VinterstareInfo
BenlöjaHG KarlssonInfo
BerggyltaRoger Svensson1800Info
BerggyltaRobert Andersson1560Info
BerggyltaLudwig Essén1500BottenmeteRäkaInfo
BerggyltaMagnus Durell1445Info
BerggyltaMarkus Lundgren1220Info
BerggyltaSimon Abrahamsson Norén1050Info
BerggyltaLars Kraemer780Info
BerggyltaNellie OttossonInfo
BerggyltaCalle HjelmInfo
BerggyltaBen AgeliiInfo
BerggyltaBilly AffelinInfo
BerggyltaRasmus BäcklundInfo
BerggyltaJamie AnderssonInfo
BerggyltaSimon JohannessonInfo
BerggyltaMikael HjelmInfo
BerggyltaMoa HollstenInfo
BerggyltaPeter NilssonInfo
BerggyltaVilma ÖrnskovInfo
BerggyltaHG KarlssonInfo
BerggyltaTobias HelldalInfo
BerggyltaLars ÖrnskovInfo
BerggyltaLennart LarssonBottenmeteInfo
BerggyltaNicklas KolbeckInfo
BerggyltaChristian NilssonInfo
BerggyltaLisa HjelmInfo
BerggyltaAndreas EkfeldtInfo
BerggyltaMoa MaripuuInfo
BerggyltaAnders HenrikssonInfo
BerggyltaArvid EnemarInfo
BerggyltaPelle HjelmInfo
BerggyltaJulius Jarving OhlssonInfo
BerggyltaMarcus BergqvistInfo
BergsimpaMarcus BergqvistInfo
BergsimpaPatrik AnderssonSiktfiskeMaskInfo 📷
BergsimpaJamie AnderssonInfo
BergsimpaJezper IvarssonSiktmeteMaskInfo 📷
BergsimpaHugo LiljaInfo
BergskäddaAndreas Ekfeldt340Havsmete RäkaInfo 📷
BergskäddaNicklas KolbeckInfo
BergstubbMelker Durell2Info
BergstubbMoa MaripuuInfo
BergstubbChristian NilssonInfo
BergstubbLisa HjelmInfo
BergstubbMarcus BergqvistInfo
BergstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
BergstubbHugo LiljaInfo
BergstubbJulius Jarving OhlssonInfo
BergstubbRasmus BäcklundInfo
BergstubbBen AgeliiInfo
BergstubbBilly AffelinInfo
BergstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
BergstubbCalle HjelmInfo
BergstubbViktor EricksonInfo
BergstubbLudwig EssénInfo
BergstubbKristoffer OttossonInfo
BergstubbWilliam EssénInfo
BergstubbPelle HjelmInfo
BergstubbMikael HjelmInfo
BergstubbHasse LindqwistInfo
BergstubbMoa HollstenInfo
BergstubbVilma ÖrnskovInfo
BergstubbHG KarlssonInfo
BergstubbSimon JohannessonRäkaInfo
BergstubbTobias HelldalInfo
BergstubbMartin ÖdmarInfo
BjörknaLars Kraemer850Info
BjörknaRoger Svensson612Info
BjörknaMelker Durell440Info
BjörknaChristian NilssonInfo
BjörknaHG KarlssonInfo
BjörknaMikael HjelmInfo
BjörknaAndreas EkfeldtInfo
BjörknaSimon JohannessonMajsInfo
BjörknaAnders HenrikssonInfo
BjörknaTobias HelldalInfo
BjörknaSimon Abrahamsson NorénInfo
BjörknaWilliam EssénInfo
BjörknaArvid EnemarInfo
BjörknaMarcus BergqvistInfo
BjörknaJamie AnderssonInfo
BjörknaLudwig EssénInfo
BjörknaNicklas KolbeckInfo
BjörknaJulius Jarving OhlssonInfo
BjörknaPeter NilssonInfo
BjörknaBen AgeliiInfo
BjörknaCalle HjelmInfo
BjörknaLisa HjelmInfo
BjörknaViktor EricksonInfo
BjörknaAlbin LindqwistInfo
BjörknaRobert AnderssonInfo
BjörknaRasmus BäcklundInfo
BjörknaMoa HollstenInfo
BjörknaNellie OttossonInfo
BjörknaPelle HjelmInfo
BlekaMagnus Durell4750Info
BlekaMarkus Lundgren4320Info
BlekaLars Kraemer3820Info
BlekaDan Pettersson3200Info
BlekaRoger Svensson2100Info
BlekaPatrik Andersson1170HavsfiskeStaggInfo 📷
BlekaRasmus BäcklundInfo
BlekaPeter NilssonInfo
BlekaCalle HjelmInfo
BlekaRobert AnderssonInfo
BlekaMoa HollstenInfo
BlekaPelle HjelmInfo
BlekaJim LarssonInfo
BlekaHG KarlssonInfo
BlekaMikael HjelmInfo
BlekaMarc WestrinInfo
BlekaAndreas EkfeldtInfo
BlekaSimon JohannessonRäkaInfo
BlekaAnders HenrikssonInfo
BlekaTobias HelldalInfo
BlekaNellie OttossonInfo
BlekaWilliam EssénInfo
BlekaLisa HjelmInfo
BlekaChristian NilssonSpinnfiskeSillhäcklaInfo
BlekaArvid EnemarInfo
BlekaBilly AffelinInfo
BlekaLudwig EssénInfo
BlekaLars ÖrnskovInfo
BlekaNicklas KolbeckInfo
BlekaBen AgeliiInfo
BlågyltaMagnus Durell660Info
BlågyltaMarkus Lundgren615Info
BlågyltaRoger Svensson550Info
BlågyltaMelker Durell340Info
BlågyltaPatrik Andersson295BottenmeteRäkaInfo 📷
BlågyltaJulius Jarving OhlssonInfo
BlågyltaVilma ÖrnskovInfo
BlågyltaLisa HjelmInfo
BlågyltaWilliam EssénInfo
BlågyltaLudwig EssénInfo
BlågyltaNicklas KolbeckInfo
BlågyltaRasmus BäcklundInfo
BlågyltaMarcus BergqvistInfo
BlågyltaLars ÖrnskovInfo
BlågyltaChristian NilssonInfo
BlågyltaSimon Abrahamsson NorénInfo
BlågyltaCalle HjelmInfo
BlågyltaPeter NilssonInfo
BlågyltaLars KraemerInfo
BlågyltaRobert AnderssonInfo
BlågyltaBen AgeliiInfo
BlågyltaMoa HollstenInfo
BlågyltaMoa MaripuuInfo
BlågyltaPelle HjelmInfo
BlågyltaNellie OttossonInfo
BlågyltaHG KarlssonInfo
BlågyltaMikael HjelmInfo
BlågyltaJamie AnderssonInfo
BlågyltaMarc WestrinInfo
BlågyltaAndreas EkfeldtInfo
BlågyltaSimon JohannessonRäkaInfo
BlågyltaAnders HenrikssonInfo
BlågyltaBilly AffelinInfo
BlågyltaArvid EnemarInfo
BlåkäftMagnus Durell1012Info
BlåkäftMarkus Lundgren990Info
BlåkäftNicklas KolbeckInfo
BlåkäxaMarkus Lundgren570Info
BlåkäxaMagnus Durell502Info
BlåkäxaPatrik AnderssonHavsfiskeSillInfo 📷
BlåkäxaNicklas KolbeckInfo
BlåkäxaLars ÖrnskovInfo
BlåkäxaPeter NilssonInfo
BlålångaAndreas EkfeldtInfo
BlåvitlingMarkus Lundgren380Info
BlåvitlingUlf Noreman308HavsfiskeMakrillInfo 📷
BlåvitlingPeter NilssonInfo
BraxenRobert Andersson7050Info
BraxenRoger Svensson2900Info
BraxenMelker Durell2835Info
BraxenLars Kraemer2780Info
BraxenPatrik Andersson2375BottenmeteMajsInfo 📷
BraxenDaniel HagströmFlugfiskeBitch CreekInfo 📷
BraxenMagnus DurellInfo
BraxenPelle HjelmInfo
BraxenNicklas KolbeckInfo
BraxenLars ÖrnskovInfo
BraxenNellie OttossonInfo
BraxenHG KarlssonInfo
BraxenPeter NilssonInfo
BraxenSimon JohannessonInfo
BraxenAnders HenrikssonInfo
BraxenMarcus BergqvistInfo
BraxenBilly AffelinInfo
BraxenMarkus LundgrenInfo
BraxenArvid EnemarInfo
BraxenJulius Jarving OhlssonInfo
BraxenLisa HjelmInfo
BraxenRasmus BäcklundInfo
BraxenMoa HollstenInfo
BraxenMikael HjelmInfo
BraxenLudwig EssénInfo
BraxenJamie AnderssonInfo
BraxenBen AgeliiInfo
BraxenWilliam EssénInfo
BraxenTobias HelldalInfo
BraxenSimon Abrahamsson NorénInfo
BraxenCalle HjelmInfo
BraxenAndreas EkfeldtInfo
BrunsnultraAndreas Ekfeldt267Info
BrunsnultraHugo Lilja220Bottenmete RäkaInfo
BrunsnultraMarkus Lundgren180Info
BrunsnultraMagnus Durell140Info
BrunsnultraPeter NilssonInfo
BrunsnultraNicklas KolbeckInfo
BäckrödingMoa HollstenInfo
BäckrödingMarcus BergqvistInfo
BäckrödingRasmus BäcklundInfo
BäckrödingBen AgeliiInfo
BäckrödingCalle HjelmInfo
BäckrödingMoa MaripuuMaskInfo
BäckrödingAndreas EkfeldtInfo
BäckrödingNicklas KolbeckInfo
BäckrödingJamie AnderssonInfo
BäckrödingDaniel HagströmFlugfiskeCorixa #14Info 📷
BäckrödingVilma ÖrnskovInfo
BäckrödingLars ÖrnskovInfo
BäckrödingHG KarlssonInfo
BäckrödingPelle HjelmInfo
BäckrödingAnders HenrikssonInfo
BäckrödingHugo LiljaInfo
BäckrödingBilly AffelinInfo
BäckrödingPatrik AnderssonFrilinaMaskInfo 📷
BäckrödingLudwig EssénMeteMaskInfo
BäckrödingMelker DurellInfo
BäckrödingNellie OttossonInfo
BäckrödingAndreas SchildFrilinaMaskInfo
BäckrödingMikael HjelmInfo
ElritsaRoger Svensson5Info
ElritsaPeter NilssonInfo
ElritsaLudwig EssénInfo
ElritsaAnders HenrikssonInfo
ElritsaHasse LindqwistInfo
ElritsaBilly AffelinInfo
ElritsaPatrik AnderssonInfo 📷
ElritsaArvid EnemarFrilinaMaskInfo
ElritsaJamie AnderssonInfo
ElritsaDan PetterssonInfo
ElritsaNellie OttossonInfo
ElritsaTobias HelldalInfo
ElritsaSimon Abrahamsson NorénInfo
ElritsaCalle HjelmInfo
ElritsaRobert AnderssonInfo
ElritsaPelle HjelmInfo
ElritsaBen AgeliiInfo
ElritsaMarcus BergqvistInfo
ElritsaWilliam EssénInfo
ElritsaChristian NilssonInfo
ElritsaSimon JohannessonInfo
ElritsaLisa HjelmInfo
ElritsaRasmus BäcklundInfo
ElritsaMoa HollstenInfo
ElritsaAndreas EkfeldtInfo
ElritsaMagnus DurellInfo
ElritsaRoger HellstenInfo
ElritsaMartin ÖdmarInfo
ElritsaVilma ÖrnskovInfo
ElritsaDaniel HagströmFlugfiskeSvart Med Lite Flash #32Info 📷
ElritsaLars ÖrnskovInfo
ElritsaMikael HjelmInfo
ElritsaMagnus MannbergInfo
FarenJohnny Priore775MeteMaskInfo 📷
FarenMelker Durell344Info
FarenRoger Svensson262Info
FarenPatrik Andersson120BottenmeteMaskInfo 📷
FarenAndreas EkfeldtInfo
FarenPeter NilssonInfo
FarenHasse LindqwistInfo
FarenNicklas KolbeckInfo
FarenJamie AnderssonInfo
FarenRobert AnderssonInfo
FarenJulius Jarving OhlssonInfo
FarenHG KarlssonInfo
Femtömmad skärlångaCalle HjelmInfo
Femtömmad skärlångaRasmus BäcklundBottenmeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaTobias HelldalInfo
Femtömmad skärlångaHasse LindqwistInfo
Femtömmad skärlångaLars ÖrnskovMeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaLudwig EssénInfo
Femtömmad skärlångaWilliam EssénBottenmeteRäkaInfo
FenknotAndreas Ekfeldt400BottenmeteSillstrimlaInfo
FenknotMagnus Durell250Info
FenknotMarkus Lundgren200Info
FenknotSimon JohannessonInfo
FenknotRasmus BäcklundInfo
FenknotWilliam EssénInfo
FenknotHG KarlssonInfo
FenknotAnders HenrikssonInfo
FenknotPelle HjelmMeteBerstmaskInfo 📷
FenknotPeter NilssonInfo
FenknotNicklas KolbeckInfo
FenknotPatrik AnderssonFrilinaTångräkaInfo 📷
FenknotCalle HjelmInfo
FjärsingMagnus Durell490Info
FjärsingLars Kraemer460Info
FjärsingMarkus Lundgren430Info
FjärsingRoger Svensson225Info
FjärsingJulius Jarving OhlssonInfo
FjärsingHugo LiljaInfo
FjärsingBen AgeliiInfo
FjärsingPeter NilssonInfo
FjärsingMelker DurellInfo
FjärsingVilma ÖrnskovInfo
FjärsingNicklas KolbeckInfo
FjärsingLars ÖrnskovInfo
FjärsingPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
FjärsingMikael HjelmInfo
FjärsingMoa HollstenInfo
FjärsingRasmus BäcklundInfo
FjärsingJamie AnderssonInfo
FjärsingLudwig EssénInfo
FjärsingBilly AffelinInfo
FjärsingLisa HjelmInfo
FjärsingSimon Abrahamsson NorénInfo
FjärsingCalle HjelmInfo
FjärsingHG KarlssonInfo
FjärsingArvid EnemarInfo
FjärsingAnders HenrikssonInfo
FjärsingPelle HjelmInfo
FjärsingAndreas EkfeldtInfo
FjärsingMoa MaripuuInfo
FjärsingWilliam EssénInfo
FjärsingMarcus BergqvistInfo
Fyrtömmad skärlångaMartin ÖdmarInfo
Fyrtömmad skärlångaVilma ÖrnskovInfo
FärnaMarc Westrin3040FrilinaFlytbrödInfo 📷
FärnaAnders Lilja3010BottenmeteBrödInfo 📷
FärnaMagnus Durell2700Info
FärnaHugo Lilja2689FlötmeteMaskInfo
FärnaLars Kraemer2640Info
FärnaMarkus Lundgren2450Info
FärnaRoger Svensson1800Info
FärnaPatrik Andersson1420BottenmeteMaskInfo 📷
FärnaBilly Affelin1170BottenmeteMajs Info 📷
FärnaAxel Larsson1160BottenmeteRäka Och MaskInfo 📷
FärnaCalle HjelmInfo
FärnaChristian NilssonInfo
FärnaTobias HelldalInfo
FärnaArvid EnemarInfo
FärnaRobert AnderssonInfo
FärnaAnders HenrikssonInfo
FärnaPelle HjelmInfo
FärnaAndreas EkfeldtInfo
FärnaSimon Abrahamsson NorénFrilinaBrödInfo
FärnaLudwig EssénInfo
FärnaRasmus BäcklundInfo
FärnaDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
FärnaPeter NilssonInfo
FärnaMelker DurellInfo
FärnaWilliam EssénInfo
FärnaNicklas KolbeckInfo
FärnaJulius Jarving OhlssonInfo
FärnaNellie OttossonInfo
FärnaMikael HjelmInfo
FärnaMarcus BergqvistInfo
FärnaMoa HollstenInfo
FärnaJamie AnderssonInfo
FärnaLisa HjelmInfo
GlyskoljaMarkus Lundgren285Info
GlyskoljaMagnus Durell265Info
GlyskoljaLars Kraemer200Info
GlyskoljaRoger Svensson175Info
GlyskoljaLars ÖrnskovInfo
GlyskoljaNellie OttossonInfo
GlyskoljaSimon Abrahamsson NorénInfo
GlyskoljaHG KarlssonInfo
GlyskoljaMikael HjelmInfo
GlyskoljaMarcus BergqvistInfo
GlyskoljaJulius Jarving OhlssonInfo
GlyskoljaChristian NilssonInfo
GlyskoljaBen AgeliiInfo
GlyskoljaAndreas SchildHavsfiskeAgnad MikrohäcklaInfo
GlyskoljaCalle HjelmInfo
GlyskoljaRobert AnderssonInfo
GlyskoljaHasse LindqwistInfo
GlyskoljaPelle HjelmInfo
GlyskoljaMoa HollstenInfo
GlyskoljaAndreas EkfeldtInfo
GlyskoljaSimon JohannessonInfo
GlyskoljaLudwig EssénInfo
GlyskoljaBilly AffelinInfo
GlyskoljaTobias HelldalInfo
GlyskoljaHugo LiljaInfo
GlyskoljaArvid EnemarInfo
GlyskoljaLisa HjelmInfo
GlyskoljaPatrik AnderssonHavsfiskeRäkaInfo 📷
GlyskoljaPeter NilssonInfo
GlyskoljaMelker DurellInfo
GlyskoljaAnders HenrikssonInfo
GlyskoljaNicklas KolbeckInfo
GroplöjaBilly AffelinMeteInfo 📷
GroplöjaMelker DurellInfo
GroplöjaVilma ÖrnskovInfo
GroplöjaMikael HjelmInfo
GroplöjaCalle HjelmInfo
GroplöjaPelle HjelmInfo
GroplöjaAlbin DurellInfo
GråsejLars Kraemer8050Info
GråsejMagnus Durell6700Info
GråsejMarkus Lundgren6500Info
GråsejDan Pettersson5100Info
GråsejRoger Svensson2000Info
GråsejMagnus Mannberg900Info
GråsejAndreas EkfeldtInfo
GråsejViktor EricksonInfo
GråsejSimon JohannessonInfo
GråsejBilly AffelinInfo
GråsejTobias HelldalInfo
GråsejArvid EnemarInfo
GråsejLisa HjelmInfo
GråsejMoa HollstenInfo
GråsejJamie AnderssonInfo
GråsejMarc WestrinInfo
GråsejPatrik AnderssonHavsfiskHäcklaInfo 📷
GråsejPeter NilssonInfo
GråsejAnders HenrikssonInfo
GråsejPelle HjelmInfo
GråsejNicklas KolbeckInfo
GråsejAlbin DurellInfo
GråsejLars ÖrnskovInfo
GråsejHG KarlssonInfo
GråsejLudwig EssénInfo
GråsejMoa MaripuuInfo
GråsejMarcus BergqvistInfo
GråsejRasmus BäcklundInfo
GråsejFredrik JadelandInfo
GråsejChristian NilssonInfo
GråsejMelker DurellInfo
GråsejBen AgeliiInfo
GråsejJim LarssonInfo
GråsejVilma ÖrnskovInfo
GråsejJulius Jarving OhlssonInfo
GråsejMikael HjelmInfo
GråsejRobert AnderssonInfo
GråsejHasse LindqwistInfo
GråsejWilliam EssénInfo
GråsejCalle HjelmInfo
GräskarpMarc Westrin12900VassInfo 📷
GräskarpLars Kraemer9150Info
GräskarpRobin Kanthe6530FrilinaBrödInfo 📷
GräskarpPatrik Andersson1250FrilinaMaskrosInfo 📷
GräskarpJamie AnderssonInfo
GräskarpCalle HjelmInfo
GräskarpAndreas EkfeldtInfo
GräskarpKristoffer OttossonInfo 📷
GräskarpNicklas KolbeckInfo
GräskarpWilliam EssénInfo
GräskarpRasmus BäcklundInfo
GrässnultraRoger Svensson100Info
GrässnultraAdam Alexanderssson50BottenmeteRäkaInfo
GrässnultraMelker Durell40Info
GrässnultraMagnus Durell40Info
GrässnultraLisa HjelmInfo
GrässnultraBilly AffelinInfo
GrässnultraJim LarssonInfo
GrässnultraVilma ÖrnskovInfo
GrässnultraLudwig EssénInfo
GrässnultraHugo LiljaInfo
GrässnultraMikael HjelmInfo
GrässnultraMartin ÖdmarInfo
GrässnultraRobert AnderssonInfo
GrässnultraCalle HjelmInfo
GrässnultraRobin KantheBottenmeteRäkaInfo 📷
GrässnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
GrässnultraRoger HellstenInfo
GrässnultraSimon JohannessonInfo
GrässnultraMarcus BergqvistInfo
GrässnultraTobias HelldalInfo
GrässnultraArvid EnemarInfo
GrässnultraNicklas KolbeckInfo
GrässnultraPeter NilssonInfo
GrässnultraAnders HenrikssonInfo
GrässnultraAlbin DurellInfo
GrässnultraPelle HjelmInfo
GrässnultraAndreas EkfeldtInfo
GrässnultraLars ÖrnskovInfo
GrässnultraWilliam EssénInfo
GrässnultraRasmus BäcklundInfo
GrässnultraMoa HollstenInfo
GrässnultraHG KarlssonInfo
GrässnultraPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
GrässnultraBen AgeliiInfo
GrönlingAdam Alexanderssson7Info
GrönlingPatrik AnderssonBottenmeteMaskInfo 📷
GrönlingChristian NilssonInfo
GrönlingMarcus BergqvistInfo
GrönlingRasmus BäcklundInfo
GuldfiskJohnny Priore1240FlötmeteInfo 📷
GuldfiskMelker Durell540Info
GuldfiskLars Kraemer280Info
GuldfiskPatrik Andersson120FlötmeteMajsInfo 📷
GuldfiskRoger Svensson100Info
GuldfiskAnders HenrikssonInfo
GuldfiskAlbin DurellInfo
GuldfiskArvid EnemarMeteMaggot/barnaskrikInfo
GuldfiskJezper IvarssonSpinnJigg Med IsomeInfo
GuldfiskHasse LindqwistInfo
GuldfiskMikael HjelmInfo
GuldfiskBilly AffelinInfo
GuldfiskNellie OttossonInfo
GuldfiskMoa HollstenInfo
GuldfiskSimon Abrahamsson NorénFlötmeteMajsInfo
GuldfiskBen AgeliiInfo
GuldfiskVilma ÖrnskovInfo
GuldfiskHugo LiljaInfo
GuldfiskCalle HjelmInfo
GuldfiskMoa MaripuuInfo
GuldfiskChristian NilssonInfo
GuldfiskSimon JohannessonInfo
GuldfiskLudwig EssénInfo
GuldfiskLisa HjelmInfo
GuldfiskPelle HjelmInfo
GuldlaxAnders HenrikssonInfo
GäddaMagnus Mannberg13340FlötmeteMörtInfo
GäddaMagnus Durell12350Info
GäddaLars Kraemer5400Info
GäddaRoger Svensson2700Info
GäddaPeter NilssonInfo
GäddaJamie AnderssonInfo
GäddaMoa HollstenInfo
GäddaNicklas KolbeckInfo
GäddaAndreas EkfeldtInfo
GäddaMoa MaripuuInfo
GäddaLars ÖrnskovInfo
GäddaHG KarlssonInfo
GäddaSimon JohannessonInfo
GäddaNellie OttossonInfo
GäddaJulius Jarving OhlssonInfo
GäddaPelle HjelmInfo
GäddaLisa HjelmInfo
GäddaRobert AnderssonInfo
GäddaMikael HjelmInfo
GäddaJerker VinterstareInfo 📷
GäddaRasmus BäcklundInfo
GäddaCalle HjelmInfo
GäddaAnders HenrikssonInfo
GäddaBen AgeliiInfo
GäddaChristian NilssonInfo
GäddaVilma ÖrnskovInfo
GäddaArvid EnemarInfo
GäddaMarkus LundgrenInfo
GärsMagnus Durell50Info
GärsRoger Svensson50Info
GärsAndreas Karlsson40BottenmeteMaskInfo
GärsMelker Durell10Info
GärsCalle HjelmInfo
GärsJulius Jarving OhlssonInfo
GärsPelle HjelmInfo
GärsRoger HellstenInfo
GärsAnders LiljaInfo
GärsBen AgeliiInfo
GärsLisa HjelmInfo
GärsLudwig EssénInfo
GärsHasse LindqwistInfo
GärsNicklas KolbeckInfo
GärsChristian NilssonInfo
GärsMarcus BergqvistInfo
GärsSimon JohannessonInfo
GärsPeter NilssonInfo
GärsTobias HelldalInfo
GärsArvid EnemarInfo
GärsPatrik AnderssonBottenmeteMaskInfo 📷
GärsAndreas EkfeldtInfo
GärsAnders HenrikssonInfo
GärsRobert AnderssonInfo
GärsBilly AffelinInfo
GärsLars ÖrnskovInfo
GärsMoa HollstenInfo
GärsJamie AnderssonInfo
GärsNellie OttossonInfo
GärsSimon Abrahamsson NorénInfo
GärsJezper IvarssonMeteMaskInfo
GärsLars KraemerInfo
GärsHG KarlssonInfo
GärsHugo LiljaInfo
GärsVilma ÖrnskovInfo
GärsWilliam EssénInfo
GärsMikael HjelmInfo
GärsRasmus BäcklundInfo
GösRobin Kanthe3920BottenmeteSarvInfo 📷
GösMagnus Durell3000Info
GösRoger Svensson2900Info
GösLars Kraemer2160Info
GösAnders HenrikssonInfo
GösNellie OttossonInfo
GösHG KarlssonInfo
GösRasmus BäcklundInfo
GösMarkus LundgrenInfo
GösMoa HollstenInfo
GösArvid EnemarInfo
GösMikael HjelmInfo
GösBen AgeliiInfo
GösLisa HjelmInfo
GösMarcus BergqvistInfo
GösCalle HjelmInfo
GösNicklas KolbeckInfo
GösJamie AnderssonInfo
GösLars ÖrnskovInfo
GösJulius Jarving OhlssonInfo
GösPeter NilssonInfo
GösPelle HjelmInfo
GösTobias HelldalInfo
GösAndreas EkfeldtInfo
GösRobert AnderssonInfo
GösWilliam EssénInfo
GösMarc WestrinInfo
HarrMagnus Durell825Info
HarrLars Kraemer380Info
HarrRoger Svensson300Info
HarrPeter NilssonInfo
HarrSimon Abrahamsson NorénInfo
HarrVilma ÖrnskovInfo
HarrAndreas EkfeldtInfo
HarrRobert AnderssonInfo
HarrJulius Jarving OhlssonInfo
HarrJim LarssonInfo
HarrChristian NilssonInfo
HarrAnders HenrikssonInfo
HarrCalle HjelmInfo
HarrMarkus LundgrenInfo
HarrArvid EnemarInfo
HarrNicklas KolbeckInfo
HarrRasmus BäcklundInfo
HarrMikael HjelmInfo
HarrLars ÖrnskovInfo
HarrMoa HollstenInfo
HavsabborreLars Kraemer2055Info
HavsabborreRasmus Bäcklund1850SpinnJiggInfo
HavsabborreCalle Hjelm1630Info
HavsabborreLudwig Essén1600Info
HavsabborreMagnus Durell1580Info
HavsabborreWilliam Essén1500FlugfiskeInfo
HavsabborreAndreas EkfeldtInfo
HavsabborrePatrik AnderssonSpinnSkeddragInfo 📷
HavsabborreNicklas KolbeckInfo
HavsabborreMoa HollstenInfo
HavskattMagnus Durell3700Info
HavskattMarkus Lundgren3520Info
HavskattRoger Svensson1800Info
HavskattArvid EnemarInfo
HavskattLars KraemerInfo
HavskattLars ÖrnskovInfo
HavskattMikael HjelmInfo
HavskattPeter NilssonInfo
HavskattNicklas KolbeckInfo
HavskattAndreas EkfeldtInfo
HavskattAnders HenrikssonInfo
HavsnejonögaMartin ÖdmarInfo 📷
HavsålNicklas KolbeckInfo 📷
HornsimpaAndreas Ekfeldt281Info
HornsimpaMagnus Mannberg160PimpelMormyskaInfo
HornsimpaHG KarlssonInfo
HornsimpaJamie AnderssonInfo
HåkäringAndreas Ekfeldt55000Info 📷
IdLars Kraemer2450Info
IdRoger Svensson2300Info
IdMarkus Lundgren1850Info
IdMagnus Durell600Info
IdBen AgeliiInfo
IdLisa HjelmInfo
IdMoa HollstenInfo
IdRasmus BäcklundInfo
IdPelle HjelmInfo
IdTobias HelldalInfo
IdHugo LiljaInfo
IdAnders HenrikssonInfo
IdLudwig EssénInfo
IdNicklas KolbeckInfo
IdAndreas EkfeldtInfo
IdArvid EnemarInfo
IdNellie OttossonInfo
IdJamie AnderssonInfo
IdVilma ÖrnskovInfo
IdWilliam EssénInfo
IdSimon JohannessonInfo
IdMarcus BergqvistInfo
IdRobert AnderssonInfo
IdMikael HjelmInfo
IdCalle HjelmInfo
IdPeter NilssonInfo
IdJulius Jarving OhlssonInfo
KanadarödingNicklas KolbeckInfo
KanadarödingPeter NilssonInfo
KanadarödingAndreas EkfeldtInfo
KarpRobert Andersson13890Info
KarpMarkus Lundgren11950Info
KarpRoger Svensson10020Info
KarpLars Kraemer7155Info
KarpVilma ÖrnskovInfo
KarpSimon JohannessonInfo
KarpMikael HjelmInfo
KarpNicklas KolbeckInfo
KarpAndreas EkfeldtInfo
KarpCalle HjelmInfo
KarpKristoffer OttossonFrilinaBrödInfo
KarpRasmus BäcklundInfo
KarpLisa HjelmInfo
KarpPatrik AnderssonFlötmeteMask/majsInfo 📷
KarpJezper IvarssonMeteBrödInfo
KarpAndres JezekMeteMaskInfo
KarpAnders HenrikssonMeteDegInfo
KarpBilly AffelinInfo
KarpWilliam EssénInfo
KarpPelle HjelmInfo
KarpJulius Jarving OhlssonInfo
KarpHugo LiljaInfo
KarpViktor EricksonInfo
KarpDaniel HagströmFlugfiskeVit "maggot"-fluga #14Info 📷
KarpPeter NilssonInfo
KarpArvid EnemarInfo
KarpMoa HollstenInfo
KarpSimon Abrahamsson NorénInfo
KarpAlbin DurellInfo
KarpNellie OttossonInfo
KarpAndreas KarlssonBottenmeteBoilieInfo
KarpJamie AnderssonInfo
KarpLennart LarssonMete FrilinaInfo
KlarbultPatrik AnderssonMeteRäkaInfo 📷
KlorockaMagnus Durell725Info
KlorockaMarkus Lundgren250Info
KlorockaPeter NilssonInfo
KlorockaPelle HjelmInfo
KlorockaNicklas KolbeckInfo
KlorockaRobert AnderssonInfo
KlorockaAndreas EkfeldtInfo
KnaggrockaAndreas Schild5500BottenmeteRäkaInfo 📷
KnaggrockaSimon Abrahamsson Norén4400MeteMakrill Info 📷
KnaggrockaArvid Enemar2500SillInfo
KnaggrockaRasmus BäcklundInfo
KnotLars Kraemer620Info
KnotMagnus Durell520Info
KnotMarkus Lundgren475Info
KnotRoger Svensson275Info
KnotMagnus Mannberg170Info
KnotPatrik Andersson150HavsfiskeBorstmaskInfo 📷
KnotHugo LiljaInfo
KnotHG KarlssonInfo
KnotMelker DurellInfo
KnotLudwig EssénInfo
KnotArvid EnemarInfo
KnotJulius Jarving OhlssonInfo
KnotChristian NilssonInfo
KnotViktor EricksonInfo
KnotBen AgeliiInfo
KnotMarc WestrinInfo
KnotPeter NilssonInfo
KnotMoa MaripuuInfo
KnotVilma ÖrnskovInfo
KnotSimon JohannessonInfo
KnotMikael HjelmInfo
KnotMoa HollstenInfo
KnotCalle HjelmInfo
KnotNellie OttossonInfo
KnotMarcus BergqvistInfo
KnotLars ÖrnskovInfo
KnotHasse LindqwistInfo
KnotAnders HenrikssonInfo
KnotNicklas KolbeckInfo
KnotRobert AnderssonInfo
KnotAndreas EkfeldtInfo
KnotBilly AffelinInfo
KnotPelle HjelmInfo
KoljaRoger Svensson1800Info
KoljaMarkus Lundgren1630Info
KoljaMagnus Durell1445Info
KoljaPatrik Andersson425HavsfiskeRäkaInfo 📷
KoljaAnders HenrikssonInfo
KoljaNicklas KolbeckInfo
KoljaLars KraemerInfo
KoljaRobert AnderssonInfo
KoljaAndreas EkfeldtInfo
KoljaPelle HjelmInfo
KoljaSimon Abrahamsson NorénInfo
KoljaPeter NilssonInfo
KoljaMikael HjelmInfo
KoljaLisa HjelmInfo
KummelPeter NilssonInfo 📷
KusttobisHasse LindqwistInfo
KusttobisBilly AffelinInfo
KusttobisMikael HjelmInfo
KusttobisMagnus DurellInfo
KusttobisTobias HelldalInfo
KusttobisJamie AnderssonInfo
KusttobisMartin ÖdmarInfo
LakeLars Kraemer3675Info
LakeMagnus Durell3550Info
LakeMarkus Lundgren3400Info
LakeRoger Svensson2200Info
LakePatrik Andersson1300PimpelNorsInfo 📷
LakeTobias HelldalInfo
LakeWilliam EssénInfo
LakeJamie AnderssonInfo
LakeNicklas KolbeckInfo
LakeHugo LiljaInfo
LakeChristian NilssonInfo
LakeAnders HenrikssonInfo
LakeMarcus BergqvistInfo
LakeRobert AnderssonInfo
LakeArvid EnemarInfo
LakeAndreas EkfeldtInfo
LakeCalle HjelmInfo
LakeBen AgeliiInfo
LakeHG KarlssonInfo
LakePelle HjelmInfo
LakeNellie OttossonInfo
LakePeter NilssonInfo
LakeBilly AffelinBottenmeteInfo
LaxCalle Hjelm4700Info
LaxLars Kraemer4220Info
LaxPatrik Andersson3000SpinnVobblerInfo 📷
LaxLars ÖrnskovInfo
LaxAndreas EkfeldtInfo
LaxMarkus LundgrenInfo
LaxBilly AffelinInfo
LaxPeter NilssonInfo
LaxMikael HjelmInfo
LaxTobias HelldalInfo
LaxMarcus BergqvistInfo
LaxChristian NilssonInfo
LaxNicklas KolbeckInfo
LaxJamie AnderssonInfo
LaxAnders HenrikssonInfo
LaxVilma ÖrnskovInfo
LaxBen AgeliiInfo
LerskäddaMagnus Durell245Info
LerskäddaRoger Svensson225Info
LerskäddaAnders HenrikssonInfo
LerskäddaHG KarlssonInfo
LerskäddaAndreas EkfeldtInfo
LerskäddaMarkus LundgrenInfo
LerskäddaPeter NilssonInfo
LerskäddaNicklas KolbeckInfo
LerstubbAndreas Schild1Info
LerstubbMoa MaripuuRäkaInfo
LerstubbCalle HjelmInfo
LerstubbJamie AnderssonInfo
LerstubbVilma ÖrnskovInfo
LerstubbPelle HjelmInfo
LerstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
LerstubbAlbin DurellInfo
LerstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
LerstubbWilliam EssénInfo
LerstubbHasse LindqwistInfo
LerstubbAnders HenrikssonInfo
LerstubbBen AgeliiInfo
LerstubbChristian NilssonInfo
LerstubbLudwig EssénInfo
LerstubbRasmus BäcklundInfo
LerstubbBilly AffelinInfo
LerstubbTobias HelldalInfo
LerstubbHugo LiljaInfo
LerstubbKjell SvenssonInfo
LerstubbSimon JohannessonInfo
LerstubbMartin ÖdmarInfo
LerstubbJulius Jarving OhlssonInfo
LerstubbAndres JezekMeteMaskInfo
LerstubbMarcus BergqvistInfo
LerstubbHG KarlssonInfo
LubbMarkus Lundgren12200Info
LubbPeter NilssonInfo
LubbNicklas KolbeckInfo
LubbLars KraemerInfo
LångaMagnus Durell20200Info
LångaAndreas Ekfeldt20000Info
LångaLars Kraemer2900Info
LångaRoger Svensson1900Info
LångaAndreas Schild800BottenmeteRäkaInfo
LångaJezper IvarssonPilkmeteAgnad PilkInfo
LångaTobias HelldalInfo
LångaChristian NilssonBottenmeteRäkaInfo 📷
LångaMarkus LundgrenInfo
LångaMikael HjelmInfo
LångaLars ÖrnskovInfo
LångaBilly AffelinInfo
LångaPeter NilssonInfo
LångaMelker DurellInfo
LångaNicklas KolbeckInfo
LångaCalle HjelmInfo
LångaBen AgeliiInfo
LångaAnders HenrikssonInfo
LångaArvid EnemarInfo
MakrillMagnus Durell1300Info
MakrillRoger Svensson1200Info
MakrillLars Kraemer1200Info
MakrillPatrik Andersson650FlötmeteStaggInfo 📷
MakrillMagnus Mannberg600Info
MakrillMoa HollstenInfo
MakrillSimon JohannessonInfo
MakrillChristian NilssonInfo
MakrillAndreas EkfeldtInfo
MakrillPeter NilssonInfo
MakrillBen AgeliiInfo
MakrillNellie OttossonInfo
MakrillMelker DurellInfo
MakrillCalle HjelmInfo
MakrillMarcus BergqvistInfo
MakrillArvid EnemarInfo
MakrillPelle HjelmInfo
MakrillJamie AnderssonInfo
MakrillJulius Jarving OhlssonInfo
MakrillTobias HelldalInfo
MakrillAnders HenrikssonInfo
MakrillVilma ÖrnskovInfo
MakrillHG KarlssonInfo
MakrillSimon Abrahamsson NorénInfo
MakrillMoa MaripuuInfo
MakrillAlbin DurellInfo
MakrillLars ÖrnskovInfo
MakrillHasse LindqwistInfo
MakrillWilliam EssénInfo
MakrillMikael HjelmInfo
MakrillJim LarssonInfo
MakrillNicklas KolbeckInfo
MakrillViktor EricksonInfo
MakrillLisa HjelmInfo
MakrillBilly AffelinInfo
MakrillRasmus BäcklundInfo
MakrillRobert AnderssonInfo
MakrillMarkus LundgrenInfo
MalPatrik Andersson1675BottenmeteMörtInfo 📷
MalJulius Jarving OhlssonInfo
MalHugo LiljaInfo
Mindre kantnålBilly AffelinInfo
Mindre kantnålPatrik AnderssonFrilinaPungräkaInfo 📷
Mindre kungsfiskMagnus Durell480Info
Mindre kungsfiskLars Kraemer340Info
Mindre kungsfiskHasse Lindqwist250Info
Mindre kungsfiskSimon Abrahamsson Norén240Info
Mindre kungsfiskPatrik Andersson230BottenmeteSillInfo 📷
Mindre kungsfiskRoger Svensson125Info
Mindre kungsfiskPelle HjelmInfo
Mindre kungsfiskLars ÖrnskovInfo
Mindre kungsfiskAnders HenrikssonInfo
Mindre kungsfiskBilly AffelinInfo
Mindre kungsfiskNicklas KolbeckInfo
Mindre kungsfiskMarkus LundgrenInfo
Mindre kungsfiskAndreas EkfeldtInfo
Mindre kungsfiskPeter NilssonInfo
Mindre kungsfiskMelker DurellInfo
Mindre kungsfiskMikael HjelmInfo
MulleAdam Alexanderssson14FrilinaRäkaInfo
MulleRasmus BäcklundInfo
MulleWilliam EssénInfo
MörtMarc Westrin1190FeedermeteMaggots Info 📷
MörtMagnus Mannberg1090FlötmeteMaggotInfo
MörtRoger Svensson750Info
MörtMagnus Durell450Info
MörtLars Kraemer360Info
MörtPatrik Andersson300BottenmeteRäkaInfo 📷
MörtMelker DurellInfo
MörtLudwig EssénInfo
MörtMikael HjelmInfo
MörtHG KarlssonInfo
MörtDaniel HagströmFlugfiskeGul Fluga #18Info 📷
MörtRobert AnderssonInfo
MörtSimon Abrahamsson NorénInfo
MörtBen AgeliiInfo
MörtSimon JohannessonInfo
MörtLars ÖrnskovInfo
MörtHugo LiljaInfo
MörtWilliam EssénInfo
MörtViktor EricksonInfo
MörtNellie OttossonInfo
MörtNicklas KolbeckInfo
MörtMarcus BergqvistInfo
MörtCalle HjelmInfo
MörtJulius Jarving OhlssonInfo
MörtMoa HollstenInfo
MörtArvid EnemarInfo
MörtPelle HjelmInfo
MörtMarkus LundgrenInfo
MörtJamie AnderssonInfo
MörtBilly AffelinInfo
MörtLisa HjelmInfo
MörtTobias HelldalInfo
MörtAndreas EkfeldtInfo
MörtAnders HenrikssonInfo
MörtPeter NilssonInfo
MörtVilma ÖrnskovInfo
MörtRasmus BäcklundInfo
MörtChristian NilssonInfo
NorsRoger Svensson20Info
NorsNellie OttossonInfo
NorsHasse LindqwistTurIngetInfo
NorsTobias HelldalInfo
NorsAnders HenrikssonInfo
NorsPeter NilssonInfo
NorsPelle HjelmInfo
NorsCalle HjelmInfo
NorsLisa HjelmInfo
NorsBilly AffelinInfo
NorsMagnus DurellInfo
NorsRobin KantheInfo 📷
NorsLudwig EssénHäcklaMaskInfo
NorsRoger HellstenInfo
NorsMikael HjelmInfo
NorsNicklas KolbeckInfo
NäbbgäddaHasse Lindqwist800Info
NäbbgäddaMagnus Durell750Info
NäbbgäddaLars Kraemer680Info
NäbbgäddaPatrik Andersson550FlötmeteRäkaInfo 📷
NäbbgäddaRoger Svensson300Info
NäbbgäddaNicklas KolbeckInfo
NäbbgäddaMarcus BergqvistInfo
NäbbgäddaCalle HjelmInfo
NäbbgäddaPelle HjelmInfo
NäbbgäddaBilly AffelinInfo
NäbbgäddaMarc WestrinInfo
NäbbgäddaArvid EnemarInfo
NäbbgäddaLennart LarssonSpinnInfo
NäbbgäddaViktor EricksonInfo
NäbbgäddaWilliam EssénInfo
NäbbgäddaJamie AnderssonInfo
NäbbgäddaSimon JohannessonInfo
NäbbgäddaMarkus LundgrenInfo
NäbbgäddaAndreas EkfeldtInfo
NäbbgäddaVilma ÖrnskovInfo
NäbbgäddaJulius Jarving OhlssonInfo
NäbbgäddaMoa HollstenInfo
NäbbgäddaLudwig EssénInfo
NäbbgäddaMelker DurellInfo
NäbbgäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
NäbbgäddaMikael HjelmInfo
NäbbgäddaRasmus BäcklundInfo
NäbbgäddaTobias HelldalInfo
NäbbgäddaAnders HenrikssonInfo
NäbbgäddaRobert AnderssonInfo
NäbbgäddaPeter NilssonInfo
NäbbgäddaHG KarlssonInfo
NäbbgäddaLars ÖrnskovInfo
NäbbgäddaHugo LiljaInfo
OxsimpaPatrik Andersson70BottenmeteRäkaInfo 📷
OxsimpaMarkus Lundgren33Info
OxsimpaRoger Svensson30Info
OxsimpaTobias HelldalInfo
OxsimpaAnders HenrikssonInfo
OxsimpaWilliam EssénInfo
OxsimpaRobert AnderssonInfo
OxsimpaPeter NilssonInfo
OxsimpaNellie OttossonInfo
OxsimpaRasmus BäcklundInfo
OxsimpaHugo LiljaInfo
OxsimpaMagnus DurellInfo
OxsimpaCalle HjelmInfo
OxsimpaPelle HjelmInfo
OxsimpaArvid EnemarInfo
OxsimpaNicklas KolbeckInfo
OxsimpaMarcus BergqvistInfo
OxsimpaLudwig EssénInfo
OxsimpaChristian NilssonInfo
OxsimpaSimon Abrahamsson NorénInfo
OxsimpaMikael HjelmInfo
OxsimpaMartin ÖdmarInfo
OxsimpaJulius Jarving OhlssonInfo
OxsimpaJamie AnderssonInfo
PaddtorskAndreas Ekfeldt460Havsmete RäkaInfo
PaddtorskMagnus Durell340Info
PaddtorskMarc Westrin280Bottenmete RäkaInfo 📷
PaddtorskPatrik Andersson210IsfiskeRäkaInfo 📷
PaddtorskRoger Svensson120Info
PaddtorskMikael HjelmInfo
PaddtorskNicklas KolbeckInfo
PaddtorskAnders HenrikssonInfo
PaddtorskChristian NilssonInfo
PaddtorskRobert AnderssonInfo
PaddtorskPeter NilssonInfo
PaddtorskJulius Jarving OhlssonInfo
PaddtorskMarkus LundgrenInfo
PaddtorskCalle HjelmInfo
PigghajMagnus Durell7820Info
PigghajMarkus Lundgren6920Info
PigghajLars Kraemer6060Info
PigghajSimon Abrahamsson Norén4500Info
PigghajMelker Durell2600Info
PigghajRoger Svensson2500Info
PigghajAndreas EkfeldtInfo
PigghajMikael HjelmInfo
PigghajLisa HjelmInfo
PigghajLars ÖrnskovInfo
PigghajPelle HjelmInfo
PigghajCalle HjelmInfo
PigghajAnders HenrikssonInfo
PigghajPeter NilssonInfo
PigghajArvid EnemarInfo
PigghajNicklas KolbeckInfo
PiggvarMarkus Lundgren5520Info
PiggvarRobert Andersson4900Info
PiggvarMarc Westrin4750KikfiskeJiggInfo 📷
PiggvarMagnus Durell4300Info
PiggvarDan Pettersson2465KikfiskeMaskInfo
PiggvarMelker Durell450Info
PiggvarPelle HjelmInfo
PiggvarMarcus BergqvistInfo
PiggvarCalle HjelmInfo
PiggvarPeter NilssonInfo
PiggvarArvid EnemarInfo
PiggvarJulius Jarving OhlssonInfo
PiggvarAnders HenrikssonInfo
PiggvarHugo LiljaInfo
PiggvarViktor EricksonInfo
PiggvarChristian NilssonInfo
PiggvarNicklas KolbeckInfo
PiggvarMoa HollstenInfo
PirålMikael HjelmInfo
PirålNicklas KolbeckInfo
PirålAnders HenrikssonInfo
PirålRobert AnderssonInfo
PirålPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
PirålTobias HelldalInfo
PirålMarcus BergqvistInfo
PirålPeter NilssonInfo
PirålPelle HjelmInfo
PirålCalle HjelmInfo
PirålMartin ÖdmarInfo
PirålMarkus LundgrenInfo
PirålMagnus DurellInfo
Randig sjökockHasse Lindqwist140Info
Randig sjökockRoger Svensson100Info
Randig sjökockMarkus Lundgren75Info
Randig sjökockMelker Durell60Info
Randig sjökockMagnus Durell55Info
Randig sjökockNicklas KolbeckInfo
Randig sjökockLudwig EssénInfo
Randig sjökockLisa HjelmInfo
Randig sjökockMikael HjelmInfo
Randig sjökockWilliam EssénInfo
Randig sjökockAndreas EkfeldtInfo
Randig sjökockAnders HenrikssonInfo
Randig sjökockSimon Abrahamsson NorénInfo
Randig sjökockRasmus BäcklundInfo
Randig sjökockSimon JohannessonInfo
Randig sjökockMoa HollstenInfo
Randig sjökockRobert AnderssonInfo
Randig sjökockArvid EnemarInfo
Randig sjökockPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Randig sjökockMarcus BergqvistInfo
Randig sjökockNellie OttossonInfo
Randig sjökockCalle HjelmInfo
Randig sjökockJulius Jarving OhlssonInfo
Randig sjökockPelle HjelmInfo
Randig sjökockPeter NilssonInfo
RegnbågeLars Kraemer6120Info
RegnbågeMelker Durell2500Info
RegnbågeRoger Svensson2200Info
RegnbågePatrik Andersson1600SpinnfiskeSkeddragInfo 📷
RegnbågeArvid EnemarInfo
RegnbågeLars ÖrnskovInfo
RegnbågeBen AgeliiInfo
RegnbågeAlbin DurellInfo
RegnbågeHugo LiljaInfo
RegnbågeChristian NilssonInfo
RegnbågeCalle HjelmInfo
RegnbågeNicklas KolbeckInfo
RegnbågeMoa HollstenInfo
RegnbågeJamie AnderssonInfo
RegnbågePelle HjelmInfo
RegnbågeMoa MaripuuInfo
RegnbågeHasse LindqwistInfo
RegnbågePeter NilssonInfo
RegnbågeViktor EricksonInfo
RegnbågeNellie OttossonInfo
RegnbågeMarkus LundgrenInfo
RegnbågeRasmus BäcklundInfo
RegnbågeJulius Jarving OhlssonInfo
RegnbågeWilliam EssénInfo
RegnbågeLisa HjelmInfo
RegnbågeMikael HjelmInfo
RegnbågeBilly AffelinInfo
RegnbågeTobias HelldalInfo
RegnbågeAndreas EkfeldtInfo
RegnbågeAnders HenrikssonInfo
RegnbågeManfred IsbergInfo
RegnbågeSimon JohannessonInfo
RegnbågeRobert AnderssonInfo
RudaRoger Svensson525Info
RudaPatrik Andersson440FlötmeteMajsInfo 📷
RudaLars Kraemer225Info
RudaViktor EricksonInfo
RudaLisa HjelmInfo
RudaNellie OttossonInfo
RudaWilliam EssénInfo
RudaMikael HjelmInfo
RudaMagnus DurellInfo
RudaAndreas EkfeldtInfo
RudaAndres JezekMeteMaskInfo
RudaAnders HenrikssonInfo
RudaBen AgeliiInfo
RudaRobert AnderssonInfo
RudaSimon JohannessonInfo
RudaMelker DurellInfo
RudaBilly AffelinInfo
RudaArvid EnemarInfo
RudaAlbin DurellInfo
RudaHugo LiljaInfo
RudaCalle HjelmInfo
RudaLudwig EssénInfo
RudaNicklas KolbeckInfo
RudaRasmus BäcklundInfo
RudaVilma ÖrnskovInfo
RudaPelle HjelmInfo
RudaDaniel HagströmFlugfiskeGul Fluga #16Info 📷
RudaChristian NilssonInfo
RudaPeter NilssonInfo
RudaJezper IvarssonMeteMaskInfo
RudaMoa HollstenInfo
RudaMoa MaripuuInfo
RudaSimon Abrahamsson NorénInfo
RudaMarcus BergqvistInfo
RudaJamie AnderssonInfo
RödingMagnus Durell1100Info
RödingLars Kraemer450Info
RödingRoger Svensson200Info
RödingPatrik Andersson200PimpelMaggotInfo 📷
RödingPeter NilssonInfo
RödingManfred IsbergInfo
RödingHG KarlssonInfo
RödingCalle HjelmInfo 📷
RödingLars ÖrnskovInfo
RödingMikael HjelmInfo
RödingMarc WestrinInfo
RödingAndreas EkfeldtInfo
RödingAnders HenrikssonInfo
RödingNellie OttossonInfo
RödingArvid EnemarInfo
RödingMarcus BergqvistInfo
RödingHugo LiljaInfo
RödingMarkus LundgrenInfo
RödingNicklas KolbeckInfo
RödspättaMarkus Lundgren1710Info
RödspättaMagnus Durell1340Info
RödspättaLars Kraemer1040Info
RödspättaRoger Svensson125Info
RödspättaVilma ÖrnskovInfo
RödspättaHG KarlssonInfo
RödspättaAnders HenrikssonInfo
RödspättaPelle HjelmInfo
RödspättaJulius Jarving OhlssonInfo
RödspättaLisa HjelmInfo
RödspättaMelker DurellInfo
RödspättaArvid EnemarInfo
RödspättaTobias HelldalInfo
RödspättaHugo LiljaInfo
RödspättaJim LarssonInfo
RödspättaRasmus BäcklundInfo
RödspättaWilliam EssénInfo
RödspättaNellie OttossonInfo
RödspättaNicklas KolbeckInfo
RödspättaChristian NilssonInfo
RödspättaJamie AnderssonInfo
RödspättaPeter NilssonInfo
RödspättaMoa HollstenInfo
RödspättaMikael HjelmInfo
RödspättaViktor EricksonInfo
RödspättaBen AgeliiInfo
RödspättaHasse LindqwistInfo
RödspättaRobert AnderssonInfo
RödspättaSimon JohannessonInfo
RödspättaLars ÖrnskovInfo
RödspättaMarc WestrinInfo
RödspättaCalle HjelmInfo
RödspättaLudwig EssénInfo
RödspättaAndreas EkfeldtInfo
RödspättaMarcus BergqvistInfo
RödspättaBilly AffelinInfo
RötsimpaMagnus Durell420Info
RötsimpaMarkus Lundgren405Info
RötsimpaPatrik Andersson360HavsfiskeRäkaInfo 📷
RötsimpaMelker Durell320Info
RötsimpaLars Kraemer300Info
RötsimpaRoger Svensson275Info
RötsimpaHasse LindqwistInfo
RötsimpaMoa HollstenInfo
RötsimpaSimon JohannessonInfo
RötsimpaRobert AnderssonInfo
RötsimpaChristian NilssonInfo
RötsimpaLars ÖrnskovInfo
RötsimpaMarc WestrinInfo
RötsimpaCalle HjelmInfo
RötsimpaLudwig EssénInfo
RötsimpaViktor EricksonInfo
RötsimpaMarcus BergqvistInfo
RötsimpaSimon Abrahamsson NorénInfo
RötsimpaAndreas EkfeldtInfo
RötsimpaVilma ÖrnskovInfo
RötsimpaAnders HenrikssonInfo
RötsimpaPelle HjelmInfo
RötsimpaArvid EnemarInfo
RötsimpaHugo LiljaInfo
RötsimpaBilly AffelinInfo
RötsimpaJamie AnderssonInfo
RötsimpaHG KarlssonInfo
RötsimpaNicklas KolbeckInfo
RötsimpaJulius Jarving OhlssonInfo
RötsimpaWilliam EssénInfo
RötsimpaAlbin DurellInfo
RötsimpaPeter NilssonInfo
RötsimpaMikael HjelmInfo
RötsimpaLisa HjelmInfo
RötsimpaRasmus BäcklundInfo
RötsimpaBen AgeliiInfo
SandkrypareMelker Durell13Info
SandkryparePeter NilssonInfo
SandkrypareMikael HjelmInfo
SandkrypareHugo LiljaInfo
SandkrypareJulius Jarving OhlssonInfo
SandkrypareMarcus BergqvistInfo
SandkryparePatrik AnderssonBottenmeteMaggotInfo 📷
SandkrypareCalle HjelmInfo
SandkrypareRasmus BäcklundInfo
SandkrypareJamie AnderssonInfo
SandkrypareVilma ÖrnskovInfo
SandkryparePelle HjelmInfo
SandkrypareLudwig EssénInfo
SandkrypareLisa HjelmInfo
SandkrypareWilliam EssénInfo
SandskäddaRoger Svensson525Info
SandskäddaLars Kraemer500Info
SandskäddaMagnus Durell490Info
SandskäddaPatrik Andersson310BottenmeteRäkaInfo 📷
SandskäddaCalle HjelmInfo
SandskäddaNicklas KolbeckInfo
SandskäddaVilma ÖrnskovInfo
SandskäddaBen AgeliiInfo
SandskäddaPelle HjelmInfo
SandskäddaAlbin DurellInfo
SandskäddaBilly AffelinInfo
SandskäddaMelker DurellInfo
SandskäddaHG KarlssonInfo
SandskäddaLisa HjelmInfo
SandskäddaHasse LindqwistInfo
SandskäddaRasmus BäcklundInfo
SandskäddaSimon JohannessonInfo
SandskäddaRobert AnderssonInfo
SandskäddaMoa MaripuuSillInfo
SandskäddaChristian NilssonInfo
SandskäddaLars ÖrnskovInfo
SandskäddaTobias HelldalInfo
SandskäddaPeter NilssonInfo
SandskäddaMikael HjelmInfo
SandskäddaWilliam EssénInfo
SandskäddaLudwig EssénInfo
SandskäddaMoa HollstenInfo
SandskäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
SandskäddaAndreas EkfeldtInfo
SandskäddaAnders HenrikssonInfo
SandskäddaJamie AnderssonInfo
SandskäddaViktor EricksonInfo
SandskäddaArvid EnemarInfo
SandskäddaNellie OttossonInfo
SandskäddaHugo LiljaInfo
SandskäddaMarkus LundgrenInfo
SandskäddaJulius Jarving OhlssonInfo
SandstubbWilliam EssénInfo
SandstubbLudwig EssénInfo
SandstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
SandstubbMoa MaripuuRäkaInfo
SandstubbAnders HenrikssonInfo
SandstubbRoger SvenssonInfo
SandstubbMoa HollstenInfo
SandstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
SandstubbCalle HjelmInfo
SandstubbArvid EnemarKikfiskeRäkaInfo
SandstubbMartin ÖdmarInfo
SandstubbBilly AffelinInfo
SandstubbMarcus BergqvistInfo
SandstubbMagnus DurellInfo
SandstubbViktor EricksonInfo
SandstubbVilma ÖrnskovInfo
SandstubbBen AgeliiInfo
SandstubbPelle HjelmInfo
SandstubbNellie OttossonInfo
SandstubbAlbin DurellInfo
SandstubbMelker DurellInfo
SandstubbJamie AnderssonInfo
SandstubbAndres JezekMeteMaskInfo
SandstubbJulius Jarving OhlssonInfo
SandstubbHugo LiljaInfo
SandstubbLisa HjelmInfo
SandstubbRasmus BäcklundInfo
SandstubbHasse LindqwistInfo
SandstubbSimon JohannessonInfo
SandstubbRobert AnderssonInfo
SandstubbChristian NilssonInfo
SandstubbLars ÖrnskovInfo
SandstubbTobias HelldalInfo
SandstubbHG KarlssonInfo
SandstubbMikael HjelmInfo
SarvJohnny Priore1360Bottenmete BrödInfo 📷
SarvSimon Abrahamsson Norén1260FeedermeteMajsInfo 📷
SarvMarkus Lundgren550Info
SarvRoger Svensson550Info
SarvLars Kraemer490Info
SarvPatrik Andersson150FlötmeteMajsInfo 📷
SarvMagnus Durell150Info
SarvHugo LiljaInfo
SarvMarcus BergqvistInfo
SarvAndreas EkfeldtInfo
SarvJamie AnderssonInfo
SarvViktor EricksonInfo
SarvNellie OttossonInfo
SarvHasse LindqwistInfo
SarvSimon JohannessonInfo
SarvJulius Jarving OhlssonInfo
SarvRobert AnderssonInfo
SarvWilliam EssénInfo
SarvArvid EnemarInfo
SarvTobias HelldalInfo
SarvMikael HjelmInfo
SarvLudwig EssénInfo
SarvNicklas KolbeckInfo
SarvAnders HenrikssonInfo
SarvHG KarlssonInfo
SarvRasmus BäcklundInfo
SarvBen AgeliiInfo
SarvCalle HjelmInfo
SarvBilly AffelinInfo
SarvMoa HollstenInfo
SarvVilma ÖrnskovInfo
SarvLisa HjelmInfo
SarvPelle HjelmInfo
SarvAlbin DurellInfo
SarvMelker DurellInfo
SarvPeter NilssonInfo
SikPatrik Andersson660FlötmeteMaskInfo 📷
SikRoger Svensson500Info
SikBilly AffelinInfo
SikJamie AnderssonInfo
SikHG KarlssonInfo
SikMagnus DurellInfo
SikVilma ÖrnskovInfo
SikChristian NilssonInfo
SikLars ÖrnskovInfo
SikPeter NilssonInfo
SikHugo LiljaInfo
SikAndreas EkfeldtInfo
SikLars KraemerInfo
SikHasse LindqwistInfo
SikWilliam EssénInfo
SikRobert AnderssonInfo
SikArvid EnemarInfo
SikSimon JohannessonFrilinaMaskInfo
SikNellie OttossonInfo
SikMikael HjelmInfo
SikSimon Abrahamsson NorénInfo
SikNicklas KolbeckInfo
SikRasmus BäcklundInfo
SikJulius Jarving OhlssonInfo
SikAnders HenrikssonInfo
SiklöjaMagnus Mannberg80Info
SiklöjaAnders HenrikssonInfo
SiklöjaMoa HollstenInfo
SiklöjaTobias HelldalInfo
SiklöjaJamie AnderssonInfo
SiklöjaDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
SiklöjaSimon JohannessonFrilinaMaskInfo 📷
SillMarkus Lundgren350Info
SillMagnus Durell340Info
SillLars Kraemer320Info
SillRoger Svensson250Info
SillPatrik Andersson250IsfiskeHäcklaInfo 📷
SillMagnus Mannberg130Info
SillTobias HelldalInfo
SillRobert AnderssonInfo
SillArvid EnemarInfo
SillCalle HjelmInfo
SillSimon Abrahamsson NorénInfo
SillMarcus BergqvistInfo
SillPelle HjelmInfo
SillMelker DurellInfo
SillRasmus BäcklundInfo
SillBen AgeliiInfo
SillLisa HjelmInfo
SillJulius Jarving OhlssonInfo
SillNicklas KolbeckInfo
SillMarc WestrinInfo
SillSimon JohannessonInfo
SillVilma ÖrnskovInfo
SillAnders HenrikssonInfo
SillChristian NilssonInfo
SillLars ÖrnskovInfo
SillWilliam EssénInfo
SillBilly AffelinInfo
SillPeter NilssonInfo
SillMikael HjelmInfo
SillViktor EricksonInfo
SillHugo LiljaInfo
SillMoa MaripuuHäcklaInfo
SillHG KarlssonInfo
SillAndreas EkfeldtInfo
SillJamie AnderssonInfo
SjuryggMarkus Lundgren760Info
SjuryggSimon Abrahamsson NorénMeteRäkaInfo 📷
SjuryggAnders HenrikssonInfo
SjuryggPatrik AnderssonFrilinaRäkaInfo 📷
SjuryggLars ÖrnskovInfo
SjuryggCalle HjelmInfo
SjuryggChristian NilssonInfo
SjuryggNicklas KolbeckInfo
Sjustrålig smörbultLars ÖrnskovInfo
Sjustrålig smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Sjustrålig smörbultChristian NilssonInfo
Sjustrålig smörbultMikael HjelmInfo
Sjustrålig smörbultMartin ÖdmarInfo
Sjustrålig smörbultLisa HjelmInfo
Sjustrålig smörbultTobias HelldalInfo
Sjustrålig smörbultNellie OttossonInfo
Sjustrålig smörbultHG KarlssonInfo
Sjustrålig smörbultAnders HenrikssonInfo
Sjustrålig smörbultRasmus BäcklundInfo
Sjustrålig smörbultWilliam EssénInfo
Sjustrålig smörbultPatrik AnderssonMeteRäkaInfo 📷
Sjustrålig smörbultBilly AffelinInfo
Sjustrålig smörbultCalle HjelmInfo
Sjustrålig smörbultSimon Abrahamsson NorénInfo
Sjustrålig smörbultLudwig EssénInfo
Sjustrålig smörbultKristoffer OttossonMeteRäkaInfo
Sjustrålig smörbultBen AgeliiInfo
Sjustrålig smörbultPelle HjelmInfo
Sjustrålig smörbultMarcus BergqvistInfo
Sjustrålig smörbultHasse LindqwistInfo
Sjustrålig smörbultSimon JohannessonInfo
SkarpsillPelle HjelmInfo
SkarpsillPeter NilssonInfo
SkarpsillHasse LindqwistInfo
SkarpsillMikael HjelmInfo
SkarpsillMartin ÖdmarInfo
SkarpsillTobias HelldalInfo
SkarpsillCalle HjelmInfo
SkarpsillSimon Abrahamsson NorénInfo
SkrubbskäddaMagnus Durell1080Info
SkrubbskäddaRoger Svensson825Info
SkrubbskäddaPatrik Andersson750BottenmeteRäkaInfo 📷
SkrubbskäddaMelker Durell275Info
SkrubbskäddaBen AgeliiInfo
SkrubbskäddaWilliam EssénInfo
SkrubbskäddaVilma ÖrnskovInfo
SkrubbskäddaHG KarlssonInfo
SkrubbskäddaMoa HollstenInfo
SkrubbskäddaJamie AnderssonInfo
SkrubbskäddaHugo LiljaInfo
SkrubbskäddaAndreas EkfeldtInfo
SkrubbskäddaLars KraemerInfo
SkrubbskäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
SkrubbskäddaCalle HjelmInfo
SkrubbskäddaAlbin DurellInfo
SkrubbskäddaSimon JohannessonInfo
SkrubbskäddaRobert AnderssonInfo
SkrubbskäddaArvid EnemarInfo
SkrubbskäddaPelle HjelmInfo
SkrubbskäddaViktor EricksonInfo
SkrubbskäddaMarkus LundgrenInfo
SkrubbskäddaChristian NilssonInfo
SkrubbskäddaPeter NilssonInfo
SkrubbskäddaLisa HjelmInfo
SkrubbskäddaJulius Jarving OhlssonInfo
SkrubbskäddaNellie OttossonInfo
SkrubbskäddaLars ÖrnskovInfo
SkrubbskäddaAnders HenrikssonInfo
SkrubbskäddaMikael HjelmInfo
SkrubbskäddaBilly AffelinInfo
SkrubbskäddaRasmus BäcklundInfo
SkrubbskäddaNicklas KolbeckInfo
SkäggsimpaMartin ÖdmarInfo
SkäggsimpaJonas BerglundInfo
SkäggsimpaAnton BerglundInfo
SkäggsimpaRobert AnderssonKikfiskeMaskInfo
SkäggtorskRasmus Bäcklund480HavsfiskeMaskjiggInfo 📷
SkäggtorskMagnus Durell310Info
SkäggtorskMelker Durell230Info
SkäggtorskMikael HjelmInfo
SkäggtorskNicklas KolbeckInfo
SkäggtorskAndreas EkfeldtInfo
SkäggtorskMarkus LundgrenInfo
SkäggtorskPeter NilssonInfo
SkärsnultraMagnus Durell200Info
SkärsnultraMelker Durell100Info
SkärsnultraRoger Svensson75Info
SkärsnultraPatrik Andersson70BottenmeteRäkaInfo 📷
SkärsnultraMoa MaripuuRäkaInfo
SkärsnultraViktor EricksonInfo
SkärsnultraNellie OttossonInfo
SkärsnultraLars ÖrnskovInfo
SkärsnultraTobias HelldalInfo
SkärsnultraMarcus BergqvistInfo
SkärsnultraAnders HenrikssonInfo
SkärsnultraBilly AffelinInfo
SkärsnultraMarkus LundgrenInfo
SkärsnultraPeter NilssonInfo
SkärsnultraBen AgeliiInfo
SkärsnultraJulius Jarving OhlssonInfo
SkärsnultraLisa HjelmInfo
SkärsnultraVilma ÖrnskovInfo
SkärsnultraWilliam EssénInfo
SkärsnultraRasmus BäcklundInfo
SkärsnultraJonas BerglundInfo
SkärsnultraNicklas KolbeckInfo
SkärsnultraRoger HellstenInfo
SkärsnultraJamie AnderssonInfo
SkärsnultraHugo LiljaInfo
SkärsnultraHasse LindqwistInfo
SkärsnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
SkärsnultraHG KarlssonInfo
SkärsnultraCalle HjelmInfo
SkärsnultraAlbin DurellInfo
SkärsnultraSimon JohannessonInfo
SkärsnultraLars KraemerInfo
SkärsnultraMoa HollstenInfo
SkärsnultraMikael HjelmInfo
SkärsnultraRobert AnderssonInfo
SkärsnultraArvid EnemarInfo
SkärsnultraPelle HjelmInfo
SkärsnultraMartin ÖdmarInfo
SkärsnultraChristian NilssonInfo
SkärsnultraMarc WestrinInfo
SkärsnultraAndreas EkfeldtInfo
SlätvarMagnus Durell1450Info
SlätvarMarc Westrin1400Släpfiske. Sillstrimla+propellerInfo 📷
SlätvarMarkus Lundgren1340Info
SlätvarMelker Durell825Info
SlätvarHasse LindqwistInfo
SlätvarArvid EnemarInfo
SlätvarChristian NilssonInfo
SlätvarMarcus BergqvistInfo
SlätvarPeter NilssonInfo
SlätvarLars ÖrnskovInfo
SlätvarNicklas KolbeckInfo
SlätvarViktor EricksonInfo
SlätvarVilma ÖrnskovInfo
SlätvarJulius Jarving OhlssonInfo
SmåspiggAnders "Anke" Nilsson1FrilinaMaskInfo 📷
SmåspiggChristian NilssonInfo
SmåspiggPelle HjelmInfo
SmåspiggDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
SmåspiggVilma ÖrnskovInfo
SmåspiggAlbin LindqwistInfo
SmåspiggMelker DurellInfo
SmåspiggHG KarlssonInfo
SmåspiggViktor EricksonInfo
SmåspiggWilliam EssénInfo
SmåspiggLisa HjelmInfo
SmåspiggMoa HollstenInfo
SmåspiggHasse LindqwistInfo
SmåspiggSimon JohannessonFrilinaMaskInfo
SmåspiggMikael HjelmInfo
SmåspiggJamie AnderssonInfo
SmåspiggArvid EnemarFrilinaMaskInfo
SmåspiggTobias HelldalInfo
SmåspiggRasmus BäcklundInfo
SmåspiggCalle HjelmInfo
SmåspiggMartin ÖdmarInfo
SmåspiggLudwig EssénInfo
SmåspiggBen AgeliiInfo
SmåspiggLars ÖrnskovInfo
SmåspiggHugo LiljaInfo
SolabborreLudwig EssénFrilinaRäkaInfo 📷
SolabborreBen AgeliiInfo
SolabborreJezper IvarssonSiktmeteIsomeInfo 📷
SolabborreRasmus BäcklundInfo 📷
SolabborreAnders LiljaMaggotInfo 📷
SolabborreBilly AffelinFlöte Med Maggot. MaggotInfo
SolabborreJohnny PrioreFrilinaMaskInfo 📷
StaksillSimon JohannessonInfo
StensimpaAnders "Anke" Nilsson7KikfiskeMaskInfo 📷
StensimpaMartin ÖdmarInfo
StensimpaHugo LiljaInfo
StensimpaJamie AnderssonInfo
StensimpaPelle HjelmInfo
StensimpaLudwig EssénInfo
StensimpaAndreas SchildFrilinaMaskInfo
StensimpaVilma ÖrnskovInfo
StensimpaAnders HenrikssonInfo
StensimpaHasse LindqwistInfo
StensimpaMarcus BergqvistInfo
StensimpaMikael HjelmInfo
StensimpaPatrik AnderssonBottenmeteMaggotInfo 📷
StensimpaCalle HjelmInfo
StensnultraRoger Svensson80Info
StensnultraLars Kraemer46Info
StensnultraMagnus Durell40Info
StensnultraAlbin DurellInfo
StensnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
StensnultraWilliam EssénInfo
StensnultraCalle HjelmInfo
StensnultraNellie OttossonInfo
StensnultraMoa HollstenInfo
StensnultraRasmus BäcklundInfo
StensnultraHasse LindqwistInfo
StensnultraMikael HjelmInfo
StensnultraLudwig EssénInfo
StensnultraRobert AnderssonInfo
StensnultraJamie AnderssonInfo
StensnultraJonathan AlmInfo
StensnultraChristian NilssonInfo
StensnultraNicklas KolbeckInfo
StensnultraPatrik AnderssonBotenmeteRäkaInfo 📷
StensnultraLars ÖrnskovInfo
StensnultraAndreas EkfeldtInfo
StensnultraMoa MaripuuRäkaInfo
StensnultraAnders LiljaInfo
StensnultraSimon JohannessonInfo
StensnultraMartin ÖdmarInfo
StensnultraBen AgeliiInfo
StensnultraArvid EnemarInfo
StensnultraBilly AffelinInfo
StensnultraAlbin LindqwistInfo
StensnultraMelker DurellInfo
StensnultraJulius Jarving OhlssonInfo
StensnultraLisa HjelmInfo
StensnultraPelle HjelmInfo
StensnultraMarc WestrinInfo
StensnultraHugo LiljaInfo
StensnultraMarcus BergqvistInfo
StensnultraHG KarlssonInfo
StensnultraViktor EricksonInfo
StensnultraVilma ÖrnskovInfo
StensnultraAnders HenrikssonInfo
StensnultraPeter NilssonInfo
StensnultraRoger HellstenInfo
StensnultraTobias HelldalInfo
StensnultraMarkus LundgrenInfo
StorspiggAdam Alexanderssson4FrilinaRäkaInfo
StorspiggHugo LiljaInfo
StorspiggMarcus BergqvistInfo
StorspiggPelle HjelmInfo
StorspiggRasmus BäcklundInfo
StorspiggAnders HenrikssonInfo
StorspiggVilma ÖrnskovInfo
StorspiggTobias HelldalInfo
StorspiggMartin ÖdmarInfo
StorspiggCalle HjelmInfo
StorspiggChristian NilssonInfo
StorspiggNellie OttossonInfo
StorspiggSimon Abrahamsson NorénInfo
StorspiggLars KraemerInfo
StorspiggHasse LindqwistInfo
StorspiggMikael HjelmInfo
StorspiggHG KarlssonInfo
StorspiggLudwig EssénInfo
StorspiggViktor EricksonInfo
StorspiggMoa HollstenInfo
StorspiggPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
StorspiggLars ÖrnskovInfo
StorspiggBen AgeliiInfo
StorspiggJamie AnderssonInfo
StorspiggAnders LiljaInfo
StorspiggSimon JohannessonInfo
StorspiggLisa HjelmInfo
StorspiggMagnus DurellInfo
StorspiggWilliam EssénInfo
StorspiggJonas BerglundInfo
StorspiggArvid EnemarInfo
StorspiggBilly AffelinInfo
StorspiggAlbin LindqwistInfo
StorspiggMelker DurellInfo
StämRoger Svensson100Info
StämNicklas KolbeckInfo
StämWilliam EssénInfo
StämMarc WestrinInfo
StämPeter NilssonInfo
StämBilly AffelinInfo
StämBen AgeliiInfo
StämJamie AnderssonInfo
StämLisa HjelmInfo
StämPelle HjelmInfo
StämAnders HenrikssonInfo
StämNellie OttossonInfo
StämVilma ÖrnskovInfo
StämAndreas EkfeldtInfo
StämCalle HjelmInfo
StämRasmus BäcklundInfo
StämHasse LindqwistInfo
StämMikael HjelmInfo
StämLudwig EssénInfo
StämMoa MaripuuFrilinaMaskInfo 📷
Större havsnålJamie AnderssonInfo
Större havsnålMartin ÖdmarInfo
Större kantnålLars ÖrnskovInfo
Större kantnålRasmus BäcklundInfo
Större kantnålCalle HjelmInfo
Större kantnålSimon JohannessonInfo
Större kantnålJulius Jarving OhlssonInfo
Större kantnålMarcus BergqvistInfo
Större kantnålHasse LindqwistInfo
Större kantnålNellie OttossonInfo
Större kantnålChristian NilssonInfo
Större kantnålMikael HjelmInfo
Större kantnålTobias HelldalInfo
Större kantnålWilliam EssénInfo
Större kantnålBilly AffelinInfo
Större kantnålSimon Abrahamsson NorénInfo
Större kantnålPatrik AnderssonFrilinaPungräkaInfo 📷
Större kantnålLudwig EssénMetePungräkaInfo
Större kantnålJamie AnderssonInfo
SutareRobert Andersson3250Info
SutareJohnny Priore3100MeteMajsInfo 📷
SutareLars Kraemer2460Info
SutareRoger Svensson2200Info
SutarePatrik Andersson1360BottenmeteMaskInfo 📷
SutareMarkus Lundgren1200Info
SutareAnders HenrikssonInfo
SutareVilma ÖrnskovInfo
SutareRasmus BäcklundInfo
SutareAndreas EkfeldtInfo
SutareBilly AffelinInfo
SutareViktor EricksonInfo
SutareCalle HjelmInfo
SutareArvid EnemarInfo
SutareLisa HjelmInfo
SutareMikael HjelmInfo
SutareLudwig EssénInfo
SutareMoa HollstenInfo
SutareWilliam EssénInfo
SutareMelker DurellInfo
SutareAlbin DurellInfo
SutareNicklas KolbeckInfo
SutareHugo LiljaInfo
SutareJamie AnderssonInfo
SutareMagnus DurellInfo
SutareSimon JohannessonInfo
SutareMoa MaripuuMaskInfo
SutarePeter NilssonInfo
SutareDaniel HagströmFlugfiskeGult Romkorn #8Info 📷
SutareChristian NilssonInfo
SutareJulius Jarving OhlssonInfo
SutarePelle HjelmInfo
SutareNellie OttossonInfo
Svart smörbultMagnus Durell30Info
Svart smörbultLars Kraemer26Info
Svart smörbultRoger Svensson25Info
Svart smörbultPeter NilssonInfo
Svart smörbultMarcus BergqvistInfo
Svart smörbultTobias HelldalInfo
Svart smörbultRasmus BäcklundInfo
Svart smörbultChristian NilssonInfo
Svart smörbultHG KarlssonInfo
Svart smörbultAnders LiljaInfo
Svart smörbultLisa HjelmInfo
Svart smörbultSimon Abrahamsson NorénInfo
Svart smörbultAndreas EkfeldtInfo
Svart smörbultPelle HjelmInfo
Svart smörbultNellie OttossonInfo
Svart smörbultVilma ÖrnskovInfo
Svart smörbultAnders HenrikssonInfo
Svart smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Svart smörbultMarc WestrinInfo
Svart smörbultPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Svart smörbultLars ÖrnskovInfo
Svart smörbultBilly AffelinInfo
Svart smörbultWilliam EssénInfo
Svart smörbultJonathan AlmInfo
Svart smörbultMartin ÖdmarInfo
Svart smörbultArvid EnemarInfo
Svart smörbultHasse LindqwistInfo
Svart smörbultMikael HjelmInfo
Svart smörbultBen AgeliiInfo
Svart smörbultLudwig EssénInfo
Svart smörbultNicklas KolbeckInfo
Svart smörbultMelker DurellInfo
Svart smörbultMarkus LundgrenInfo
Svart smörbultAlbin DurellInfo
Svart smörbultViktor EricksonInfo
Svart smörbultHugo LiljaInfo
Svart smörbultCalle HjelmInfo
Svart smörbultRobert AnderssonInfo
Svart smörbultMoa HollstenInfo
Svart smörbultMoa MaripuuRäkaInfo
Svart smörbultSimon JohannessonInfo
Svart smörbultJamie AnderssonInfo
Svartmunnad smörbultMelker Durell30Info
Svartmunnad smörbultRoger Svensson10Info
Svartmunnad smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Svartmunnad smörbultMikael HjelmInfo
Svartmunnad smörbultBen AgeliiInfo
Svartmunnad smörbultAlbin DurellInfo
Svartmunnad smörbultHugo LiljaInfo
Svartmunnad smörbultMoa MaripuuRäkaInfo
Svartmunnad smörbultLudwig EssénInfo
Svartmunnad smörbultAnders HenrikssonInfo
Svartmunnad smörbultRobert AnderssonInfo
Svartmunnad smörbultMaximilian MangelusInfo
Svartmunnad smörbultSimon JohannessonInfo
Svartmunnad smörbultViktor EricksonInfo
Svartmunnad smörbultMagnus DurellInfo
Svartmunnad smörbultMarcus BergqvistInfo
Svartmunnad smörbultMartin ÖdmarInfo
Svartmunnad smörbultLisa HjelmInfo
Svartmunnad smörbultRasmus BäcklundInfo
Svartmunnad smörbultCalle HjelmInfo
Svartmunnad smörbultMoa HollstenInfo
Svartmunnad smörbultPelle HjelmInfo
Svartmunnad smörbultNellie OttossonInfo
Svartmunnad smörbultVilma ÖrnskovInfo
Svartmunnad smörbultHG KarlssonInfo
Svartmunnad smörbultHasse LindqwistInfo
Svartmunnad smörbultLars ÖrnskovInfo
Svartmunnad smörbultBilly AffelinInfo
Svartmunnad smörbultWilliam EssénInfo
Svartmunnad smörbultChristian NilssonInfo
TaggmakrillMagnus Durell725Info
TaggmakrillMarkus Lundgren220Info
TaggmakrillPatrik Andersson150HavsfiskeHäcklaInfo 📷
TaggmakrillArvid EnemarInfo
TaggmakrillMikael HjelmInfo
TaggmakrillHasse LindqwistInfo
TaggmakrillLudwig EssénInfo
TaggmakrillLars ÖrnskovInfo
TaggmakrillBilly AffelinInfo
TaggmakrillHG KarlssonInfo
TaggmakrillPeter NilssonInfo
TaggmakrillWilliam EssénInfo
TaggmakrillTobias HelldalInfo
TaggmakrillAndreas EkfeldtInfo
TaggmakrillSimon Abrahamsson NorénInfo
TaggmakrillLars KraemerInfo
TaggmakrillRasmus BäcklundInfo
TaggmakrillRobert AnderssonInfo
TaggmakrillCalle HjelmInfo
TaggmakrillAnders HenrikssonInfo
TaggmakrillNicklas KolbeckInfo
TejstefiskHG KarlssonInfo
TejstefiskPelle HjelmInfo
TejstefiskCalle HjelmInfo
TejstefiskArvid EnemarInfo
TejstefiskHasse LindqwistInfo
TejstefiskLudwig EssénMeteKubbongInfo
TejstefiskSimon JohannessonInfo
TejstefiskPatrik AnderssonKikfiskeRäkaInfo 📷
TejstefiskMikael HjelmInfo
TejstefiskMarcus BergqvistInfo
TejstefiskTobias HelldalInfo
TejstefiskDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
Tjockläppad multeTobias Helldal5700FrilinaBröd Info
Tjockläppad multeWilliam Essén1000FrilinaBrödInfo
Tjockläppad multeAnders HenrikssonInfo
Tjockläppad multeNicklas KolbeckInfo
Tjockläppad multeAndreas EkfeldtInfo
TobiskungLars Kraemer39Info
TobiskungMartin ÖdmarInfo
TobiskungVilma ÖrnskovInfo
TobiskungAndreas EkfeldtInfo
TobiskungJamie AnderssonInfo
TobiskungMikael HjelmInfo
TobiskungAlbin LindqwistInfo
TobiskungMarkus LundgrenInfo
TobiskungAnders HenrikssonInfo
TobiskungTobias HelldalInfo
TobiskungCalle HjelmInfo
TobiskungLisa HjelmInfo
TobiskungPeter NilssonInfo
TobiskungLudwig EssénMicrohäcklaInfo
TobiskungNicklas KolbeckInfo
TobiskungPelle HjelmInfo
TobiskungMagnus DurellInfo
TobiskungBilly AffelinInfo
TobiskungRasmus BäcklundInfo
TorskPeter Nilsson22200Info
TorskLars Kraemer9750Info
TorskAnton Berglund6920ÖresundInfo
TorskRoger Svensson3400Info
TorskMagnus Mannberg2500Info
TorskPatrik Andersson1700BottenmeteRäkaInfo 📷
TorskPelle HjelmInfo
TorskNellie OttossonInfo
TorskViktor EricksonInfo
TorskRobert AnderssonInfo
TorskSimon JohannessonInfo
TorskMoa HollstenInfo
TorskMoa MaripuuInfo
TorskCalle HjelmInfo
TorskBen AgeliiInfo
TorskLisa HjelmInfo
TorskRasmus BäcklundInfo
TorskBilly AffelinInfo
TorskMarcus BergqvistInfo
TorskMikael HjelmInfo
TorskChristian NilssonInfo
TorskVilma ÖrnskovInfo
TorskAlbin DurellInfo
TorskNicklas KolbeckInfo
TorskLars ÖrnskovInfo
TorskJim LarssonInfo
TorskHG KarlssonInfo
TorskJulius Jarving OhlssonInfo
TorskWilliam EssénInfo
TorskJamie AnderssonInfo
TorskArvid EnemarInfo
TorskMarkus LundgrenInfo
TorskMarc WestrinInfo
TorskAnders HenrikssonInfo
TorskHasse LindqwistInfo
TorskTobias HelldalInfo
TorskAndreas EkfeldtInfo
TungaRobert Andersson990Info
TungaMagnus Durell570Info
TungaMarkus LundgrenInfo
TungaHG KarlssonInfo
TungaJulius Jarving OhlssonInfo
TungaHasse LindqwistInfo
TungaAndreas EkfeldtInfo
TungaMarcus BergqvistInfo
TungaPelle HjelmInfo
TungaWilliam EssénInfo
TungaNellie OttossonInfo
TungaPeter NilssonInfo
TungaAnders HenrikssonInfo
TungaCalle HjelmInfo
TungaPatrik AnderssonFrilinaBorstmaskInfo 📷
TungaMoa HollstenInfo
TungaMikael HjelmInfo
TungaNicklas KolbeckInfo
TungaChristian NilssonInfo
TungevarPelle HjelmInfo
TungevarHasse LindqwistInfo
TånglakeHasse Lindqwist250Info
TånglakeMagnus Durell200Info
TånglakeMagnus Mannberg190Info
TånglakeMelker Durell150Info
TånglakeLudwig EssénInfo
TånglakeCalle HjelmInfo
TånglakeArvid EnemarInfo
TånglakeWilliam EssénInfo
TånglakeMikael HjelmInfo
TånglakeMarc WestrinInfo
TånglakeNicklas KolbeckInfo
TånglakeChristian NilssonInfo
TånglakeAnders HenrikssonInfo
TånglakeTobias HelldalInfo
TånglakeMartin ÖdmarInfo
TånglakeJamie AnderssonInfo
TånglakeSimon JohannessonInfo
TånglakeMarkus LundgrenInfo
TånglakeLisa HjelmInfo
TånglakeAndreas EkfeldtInfo
TånglakeViktor EricksonInfo
TånglakeLars KraemerInfo
TånglakeRasmus BäcklundInfo
TånglakePelle HjelmInfo
TånglakeNellie OttossonInfo
TånglakeRobert AnderssonInfo
TånglakeHG KarlssonInfo
TånglakeMarcus BergqvistInfo
TånglakeSimon Abrahamsson NorénInfo
TånglakePeter NilssonInfo
TånglakePatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
TånglakeLars ÖrnskovInfo
TånglakeDan PetterssonKikfiskeMaskInfo
TångsnällaMartin ÖdmarInfo
TångsnällaPelle HjelmInfo
TångspiggWilliam EssénInfo
TångspiggPelle HjelmInfo
TångspiggMartin ÖdmarInfo
TångspiggSimon Abrahamsson NorénInfo
TångspiggLars ÖrnskovInfo
TångspiggHasse LindqwistInfo
TångspiggDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
TångspiggCalle HjelmInfo
TångspiggMikael HjelmInfo
TångspiggMarcus BergqvistInfo
TångspiggPatrik AnderssonFrilinaSnäckaInfo 📷
TångspiggAnders HenrikssonInfo
TångspiggTobias HelldalInfo
TångspiggLudwig EssénInfo
TångspiggSimon JohannessonInfo
TångspiggChristian NilssonInfo
TångspiggBen AgeliiInfo
TångspiggVilma ÖrnskovInfo
VimmaPatrik Andersson490BottenmeteMaskInfo 📷
VimmaRoger Svensson200Info
VimmaRobert AnderssonInfo
VimmaPeter NilssonInfo
VimmaNicklas KolbeckInfo
VimmaAndreas EkfeldtInfo
VitlingMarkus Lundgren780Info
VitlingLars Kraemer700Info
VitlingMagnus Durell700Info
VitlingRoger Svensson550Info
VitlingPatrik Andersson230IsfiskeRäkaInfo 📷
VitlingJohnny Priore230MeteMakrillInfo
VitlingNicklas KolbeckInfo
VitlingAndreas EkfeldtInfo
VitlingAnders HenrikssonInfo
VitlingTobias HelldalInfo
VitlingBen AgeliiInfo
VitlingNellie OttossonInfo
VitlingSimon JohannessonInfo
VitlingViktor EricksonInfo
VitlingChristian NilssonInfo
VitlingWilliam EssénInfo
VitlingVilma ÖrnskovInfo
VitlingPeter NilssonInfo
VitlingMoa HollstenInfo
VitlingHG KarlssonInfo
VitlingRobert AnderssonInfo
VitlingArvid EnemarInfo
VitlingPelle HjelmInfo
VitlingMoa MaripuuInfo
VitlingHugo LiljaInfo
VitlingLudwig EssénInfo
VitlingAndreas KarlssonHavsfiskeInfo
VitlingBilly AffelinInfo
VitlingAlbin LindqwistInfo
VitlingLars ÖrnskovInfo
VitlingMarcus BergqvistInfo
VitlingLisa HjelmInfo
VitlingHasse LindqwistInfo
VitlingCalle HjelmInfo
VitlingMelker DurellInfo
VitlingJulius Jarving OhlssonInfo
VitlingAlbin DurellInfo
VitlingMikael HjelmInfo
VitlingRasmus BäcklundInfo
VitlinglyraMagnus Durell100Info
VitlinglyraRobin KantheInfo 📷
VitlinglyraMartin ÖdmarInfo
VitlinglyraMarcus BergqvistInfo
VitlinglyraHasse LindqwistInfo
VitlinglyraLudwig EssénInfo
VitlinglyraCalle HjelmInfo
VitlinglyraTobias HelldalInfo
VitlinglyraNicklas KolbeckInfo
VitlinglyraAnders HenrikssonInfo
VitlinglyraMikael HjelmInfo
VitlinglyraChristian NilssonInfo
VitlinglyraMats Svensson BottenmeteRäkaInfo 📷
VitlinglyraPeter NilssonInfo
VitlinglyraPelle HjelmInfo
VitlinglyraPatrik AnderssonIsfiskeHäcklaInfo 📷
VitrockaMagnus Durell9820Info
VitrockaPeter NilssonInfo
VitrockaLars ÖrnskovInfo
VitrockaMarkus LundgrenInfo
VitrockaNicklas KolbeckInfo
ÅlJonas Berglund1500Info
ÅlRoger Svensson1200Info
ÅlMagnus Durell700Info
ÅlPatrik Andersson400FlötmeteMaskInfo 📷
ÅlLars Kraemer375Info
ÅlLisa HjelmInfo
ÅlLudwig EssénInfo
ÅlBilly AffelinInfo
ÅlHG KarlssonInfo
ÅlCalle HjelmInfo
ÅlMelker DurellInfo
ÅlMikael HjelmInfo
ÅlJezper IvarssonBottenmeteRäkaInfo
ÅlRasmus BäcklundInfo
ÅlWilliam EssénInfo
ÅlAndreas EkfeldtInfo
ÅlLars ÖrnskovInfo
ÅlJulius Jarving OhlssonInfo
ÅlHasse LindqwistInfo
ÅlBen AgeliiInfo
ÅlNellie OttossonInfo
ÅlSimon JohannessonInfo
ÅlJamie AnderssonInfo
ÅlMarkus LundgrenInfo
ÅlSimon Abrahamsson NorénInfo
ÅlMoa MaripuuInfo
ÅlMarcus BergqvistInfo
ÅlTobias HelldalInfo
ÅlAnders HenrikssonInfo
ÅlNicklas KolbeckInfo
ÅlRobert AnderssonInfo
ÅlArvid EnemarInfo
ÅlPelle HjelmInfo
ÅlPeter NilssonInfo
ÅlJim LarssonInfo
ÅlHugo LiljaInfo
ÖringMagnus Durell7160Info
ÖringMagnus Mannberg5600Info
ÖringLars Kraemer2680Info
ÖringPatrik Andersson2100SpinnSkeddragInfo 📷
ÖringJamie AnderssonInfo
ÖringMoa HollstenInfo
ÖringMarcus BergqvistInfo
ÖringRasmus BäcklundInfo
ÖringMarkus LundgrenInfo
ÖringJulius Jarving OhlssonInfo
ÖringTobias HelldalInfo
ÖringAnders HenrikssonInfo
ÖringRobert AnderssonInfo
ÖringArvid EnemarInfo
ÖringPelle HjelmInfo
ÖringBilly AffelinInfo
ÖringJim LarssonInfo 📷
ÖringLisa HjelmInfo
ÖringCalle HjelmInfo
ÖringMelker DurellInfo
ÖringMikael HjelmInfo
ÖringPeter NilssonInfo
ÖringVilma ÖrnskovInfo
ÖringBen AgeliiInfo
ÖringHG KarlssonInfo
ÖringRoger SvenssonInfo
ÖringAndreas EkfeldtInfo
ÖringLars ÖrnskovInfo
ÖringHasse LindqwistInfo
ÖringNellie OttossonInfo
ÖringNicklas KolbeckInfo
ÖringSimon JohannessonInfo