foto: Patrik Andersson

Sarv - Patrik Andersson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:150
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2012-08-18
uppdaterad: