foto: Patrik Andersson

Sjustrålig smörbult - Patrik Andersson

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2008-05-24
uppdaterad: