Björkna - Rasmus Bäcklund

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-07-20 06:54:42