foto: Patrik Andersson

Sill - Patrik Andersson

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:250
längd:
fångstplats:
metod:Isfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2010-01-06
uppdaterad: