Stäm - Rasmus Bäcklund

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-07-20 06:55:02