foto: Patrik Andersson

Skrubbskädda - Patrik Andersson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:750
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: