foto: Patrik Andersson

Stensimpa - Patrik Andersson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2011-06-25
uppdaterad: