foto: Patrik Andersson

Stensnultra - Patrik Andersson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Botenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: