foto: Patrik Andersson

Storspigg - Patrik Andersson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Snäcka
fångstdatum:2008-05-10
uppdaterad: