foto: Tobias Andersson

Sutare - Patrik Andersson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:1360
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-06-29
uppdaterad: