foto: Patrik Andersson

Svart smörbult - Patrik Andersson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: