foto: Patrik Andersson

Mal - Patrik Andersson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:1675
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mört
fångstdatum:2014-08-16
uppdaterad:2014-08-17 10:12:59