foto: Patrik Andersson

Större kantnål - Patrik Andersson

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2014-05-07
uppdaterad: