Bäckröding - Andreas Schild

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-09-14
uppdaterad:2014-09-17 10:32:38