foto: Patrik Andersson

Taggmakrill - Patrik Andersson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:150
längd:
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2011-07-05
uppdaterad: