foto: Patrik Andersson

Tångspigg - Patrik Andersson

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Snäcka
fångstdatum:2008-08-26
uppdaterad: