foto: Patrik Andersson

Tånglake - Patrik Andersson

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: