foto: Patrik Andersson

Vimma - Patrik Andersson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:490
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-05-14
uppdaterad: