foto: Patrik Andersson

Vitling - Patrik Andersson

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:230
längd:
fångstplats:
metod:Isfiske
bete:Räka
fångstdatum:2010-01-06
uppdaterad: