Gräskarp - Andreas Ekfeldt

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-09-23 06:53:53