Gädda - Andreas Ekfeldt

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:120
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-09-23 06:54:08