foto: Patrik Andersson

Ål - Patrik Andersson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:400
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: