Långa - Andreas Ekfeldt

art:Långa (Molva molva)
vikt:20000
längd:150
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-09-23 06:56:34