foto: Patrik Andersson

Öring - Patrik Andersson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:2100
längd:
fångstplats:
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: