foto: Patrik Andersson

Faren - Patrik Andersson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:120
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-06-29
uppdaterad: