Stäm - Andreas Ekfeldt

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-09-23 06:58:19