foto: Patrik Andersson

Fjärsing - Patrik Andersson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2004-07-20
uppdaterad: