foto: Patrik Andersson

Färna - Patrik Andersson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:1420
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2012-05-12
uppdaterad: