Femtömmad skärlånga - Rasmus Bäcklund

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2014-11-12
uppdaterad:2014-11-13 08:19:05