Glyskolja - Andreas Schild

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Agnad Mikrohäckla
fångstdatum:2014-11-29
uppdaterad:2014-12-30 08:36:12