Gråsej - Dan Pettersson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:5100
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00