Braxen - Lars Kraemer

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:2780
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: