Fjärsing - Lars Kraemer

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:460
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: