Karp - Simon Abrahamsson Norén

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: