Mindre kungsfisk - Simon Abrahamsson Norén

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:240
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: