Pigghaj - Simon Abrahamsson Norén

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:4500
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2015-07-05
uppdaterad:2015-07-06 09:07:38